Policyjne barwy wolontariatu

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji w Słupsku otrzymała podczas gali „Barwy wolontariatu” wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim za całokształt działalności.  Bezinteresowna pomoc i działania policjantów na rzecz drugiego człowieka znalazły uznanie w oczach Kapitały Konkursowej, która oceniała działalność finalistów ze wszystkich regionów Polski. Działalność SP w Słupsku została dostrzeżona wśród 1.400 zgłoszeń instytucji i osób indywidualnych zajmujących się bezinteresowną pomocą innym ludziom. Kapituła „Barw wolontariatu”, pod przewodnictwem Jadwigi Czartoryskiej uhonorowała dziesięć instytucji i osób przyznając odpowiednio: 1, 2 i 3 miejsce oraz 7 wyróżnień. Słupska Szkoła Policji jako druga otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu.

Gala finałowa odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Policyjnych wolontariuszy na gali reprezentował komendant Szkoły insp. Jacek Gil oraz kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych nadkom. dr Arkadiusz Gliszczyński, wykładowcy tego zakładu nadkom. Grzegorz Babieracki i sierż. sztab. Radosław Bakun oraz prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji podinsp. Arkadiusz Gadomski.

wyroznienieDzięki „Barwom Wolontariatu” prezentowane są wyjątkowi wolontariusze, oraz ciekawe akcje wolontariackie. W kulturze pomagania ważne jest kształtowanie postaw etycznych, umiejętności dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, w szczególności osób najsłabszych. W działalność wolontariacką angażują się zarówno słuchacze Szkoły Policji oraz kadra, pracownicy cywilni i policjanci. Bez względu na charakter pracy wspólnie realizują bardzo szerokie spektrum działań.
Działalność wolontaryjna Szkoły Policji w Słupsku obejmuje bardzo szerokie spektrum akcji, które mają bezpośrednie przełożenie na wspomaganie osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Wolontariusze systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, a także dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu słupskiego. Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć była ubiegłoroczna zbiórka 700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku. Po 12 miesiącach zebrano ponad 710 litrów tego życiodajnego płynu. Krew honorowo oddawali nie tylko pracownicy cywilni i policjanci, ale także wiele innych anonimowych osób, popierających tę akcję.

 

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook