Zrealizuj swoje ambicje i wstąp do policji

źródło: KWP Olsztyn

„Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – to słowa roty ślubowania, jakie na początku swojej służby wypowiada każda osoba wstępująca w szeregi policji.

Zakres zadań w służbie jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych zainteresowań i ambicji, szczególnie w tak urozmaiconym regionie jakim są Warmia i Mazury.

Policyjni wodniacy, przewodnicy psów, motocykliści z wydziałów ruchu drogowego, antyterroryści, specjaliści z zakresu kryminalistyki, dociekliwi kryminalni i gotowi na wszystko policjanci z prewencji – oni wszyscy w codziennej służbie dbają o porządek i bezpieczeństwo w swoim regionie. Dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń.

Wszystkich, którzy są zainteresowani wstąpieniem do policji, a także tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie.

Przypomnijmy, służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować oraz dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

źródło:KWP Olsztyn

Facebook