Bezpieczna Jazda po 50

źródło: Policja

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie organizuje szkolenia pod nazwą „Bezpieczna Jazda po 50”. Szkolenie to dedykowane jest kierowcom po 50 roku życia, a jego celem jest uświadomienie im grożących niebezpieczeństw w ruchu drogowym oraz przekazanie sposobów ich unikania.

Uczestnicy wezmą udział w zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Eksperci z zakresu ruchu drogowego przekażą informacje na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia kolizji oraz wypadku drogowego, przypomną aktualne przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Opowiedzą także o wpływie czynników psychofizycznych tej grupy kierujących na zdolności kierowania pojazdami. Uczestnicy szkolenia wezmą też udział w praktycznych zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na uczestników czekać będą ciekawe szkolenia praktyczne na placu manewrowym. Kierowcy pod okiem instruktorów z Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego  w Lublinie  będą mogli podszkolić i sprawdzić swoje umiejętności płynnego prowadzenia samochodu oraz zaobserwować i sprawdzić, jak reaguje pojazd w sytuacji poślizgu.

Zajęcia, przeprowadzone jesienią 2016 roku, zawierać będą elementy teoretyczne jak i praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Będą to między innymi wykłady z zakresu uczestnictwa kierujących w wieku „50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego. Także zajęcia z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania. Nie zabraknie omówienia pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej ofiarom wypadków. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu w formie załącznika (dostępny na stronie Policji Lubelskiej) należy przesłać do dnia 30 września 2016r. na adres e-mail: agnieszka.los@lu.policja.gov.pl, lub lilla.karwowska@lu.policja.gov.pl.  Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin szkolenia zostanie podany na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

źródło: Policja Lubelska

Facebook