Nowy rok szkolny i zmiany kadrowe w KWP w Gdańsku

źródło: KWP w Gdańsku
31.08.br. odbyło się uroczyste spotkanie, któremu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę insp. Krzysztofa Pestki (Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach) oraz mł.insp. Jarosława Łapacza (I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie). Komendant złożył życzenia wszystkiego dobrego w nadchodzącym, nowym etapie życia bez munduru. Do życzeń dołączyli także obecni na spotkaniu zastępcy komendanta wojewódzkiego – insp. Krzysztof Kozelan, insp. Ewa Pachura, insp. Czesław Koszykowski, kadra kierownicza KWP w Gdańsku oraz przedstawiciele NSZZP woj.pomorskiego.
źródło: KWP w Gdańsku

źródło: KWP w Gdańsku

Na spotkaniu zaprezentowano także zmiany kadrowe. Komendant wojewódzki powierzył obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowo-Ochronnego KWP w Gdańsku podinsp. Dariuszowi Szali (dotychczasowemu ekspertowi Wydziału Konwojowo-Ochronnego) oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie nadkom. Remigiuszowi Wierzbie (dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu IX Policji Gdańsk – Osowa). Ponadto nadkom. Zbigniewowi Kołodziejskiemu powierzono obowiązki na stanowisku I Zastępcy KPP w Kwidzynie (dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Prabutach).

Podczas spotkania uroczyście wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Awanse otrzymało 6 funkcjonariuszy w korpusie oficerów starszych i młodszych. Nastąpiło również oficjalne rozdzielenie Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku na dwa odrębne wydziały. Naczelnikiem Wydziału Prewencji została podinsp. Iwona Kuczyńska, natomiast Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego – nadkom. Tadeusz Kluziak. Oboje dotychczas kierowali połączonym wydziałem.

źródło: KWP w Gdańsku

Facebook