Powołania i mianowania w śląskim garnizonie

źródło: Policja Śląska

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się uroczystości wprowadzenia na stanowiska służbowe nowych szefów poszczególnych komend miejskich i powiatowych oraz komórek organizacyjnych katowickiej komendy wojewódzkiej.

Uroczystości przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, któremu towarzyszyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. Szef śląskiego garnizonu osobiście wręczył rozkazy personalne i pogratulował kilkunastu policjantom powołanym, mianowanym oraz delegowanym do czasowego pełnienia obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych w naszym garnizonie.

źródło: Policja Śląska

źródło: Policja Śląska

Z dniem 1 września powołany na stanowisko:

– Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie został podinspektor Rafał Głuch, który dotychczas pełnił obowiązki na tym stanowisku

– I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu został komisarz Dariusz Klimczak

– I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach został komisarz Michał Sokołowski

– I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji Piekarach Śląskich został komisarz Robert Klimek

– I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie został podkomisarz Bogdan Kołodziej, któremu jednocześnie powierzone zostały obowiązki służbowe na stanowisku komendanta powiatowego jednostki do czasu powołania Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie.

– Zastępcy Komendanta Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach został komisarz Adam Knopik

źródło: Policja Śląska

źródło: Policja Śląska

Z dniem 1 września mianowany na stanowisko:

– Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został podinspektor Jarosław Mańdok

– Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został podinspektor Grzegorz Pala

– Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został podinspektor Łukasz Fołta

– Zastępcy Naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach został podinspektor Dariusz Kwieciński

– Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został podinspektor Piotr Wydor

– Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został komisarz Radosław Kacprzak

źródło: Policja Śląska

źródło: Policja Śląska

Z dniem 1 września delegowany do czasowego pełnienia obowiązków służbowych:

 na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju został mł. insp. Krzysztof Herzyk

– na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach został podinsp. Jacek Stelmach

źródło: Policja Śląska

 

Facebook