Przygotowania do misji na terenie Węgier

źródło: BMWP KGP

Mundurowi z oddziałów i pododdziałów Policji z całego kraju kończą przygotowania do misji na terenie Węgier. Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu obejmowały  m.in. pierwszą pomoc, poruszanie się pojazdami w kolumnie zarówno na drogach miejskich jak i autostradach, taktykę prowadzenia kontroli drogowej, czy przeszukiwania budynków. Nie zabrakło zajęć z obszarów społeczno-kulturowych, szczególnie w aspekcie kontaktów z cudzoziemcami. Wiele praktycznych elementów szkolenia Straży Granicznej nie odbiega od tych, które występujących w policyjnej dydaktyce, a różnice wynikające ze specyfiki zadań przypisanym obu formacjom, wzbogaciły zajęcia i pozwoliły na wypracowanie jednego wspólnego sposobu działania.

źródło: BMWP KGP

źródło: BMWP KGP

Dla polskich policjantów to pierwszy wyjazd do Węgier. Na zgrupowaniu nie zabrakło osób, które mają na swoich kontach udział w misjach i innych zagranicznych przedsięwzięciach. Dzięki temu wspólne ćwiczenia były dobrą okazją do wymiany doświadczeń na tym polu, zwłaszcza że koledzy ze Straży Granicznej byli już wcześniej na Węgrzech.

Celem wspólnego szkolenia było przygotowanie mundurowych do działań na terenie obcego państwa. Już jutro polski kontyngent liczący 25 policjantów i 25 strażników granicznych wyruszy na misję do południowej części Węgier. Tam, przez najbliższe sześć tygodni, będą udzielać wsparcia węgierskim służbom.

źródło: BMWP KGP

Facebook