Szósta edycja Europejskiej Konwencji Szefów Policji

źródło: BMWP KGP

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wziął udział w Europejskiej Konwencji Szefów Policji w siedzibie głównej Europolu w Hadze.

Szef polskiej Policji wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat wyzwań, jakie stoją przed organami ścigania w dobie transformacji cyfrowej i nowych technologii informatycznych. Omówił główne zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych takie jak oszustwa internetowe, handel narkotykami i bronią, kontakty grup terrorystycznych w sieci Internet oraz fałszywe alarmy bombowe, które prowadzą do paraliżu urzędów państwowych, szpitali, itp.

Komendant Główny Policji przypomniał, że w każdej Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcjonują kilkunastoosobowe grupy do walki z tego rodzaju przestępczością, zaś w Komendzie Głównej Policji w Warszawie w końcowej fazie tworzenia jest Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Zdaniem Pana Generała zapobieganie i walka z cyberprzestępczością powinny opierać się na ludziach z wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem w pracy operacyjnej, aby docierać np. do hermetycznych środowisk hakerskich. Ponadto na odpowiednich narzędziach technicznych i prawnych oraz na współpracy międzynarodowej, a w szczególności na sprawnej i szybkiej wymianie informacji.

źródło: BMWP KGP

źródło: BMWP KGP

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z panią Lynne Owens, Dyrektorem Generalnym Brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) dotyczyło wzmocnienia współpracy dwustronnej, zakresu odpowiedzialności NCA, a w szczególności spraw bieżących, związanych z bezpieczeństwem polskich obywateli w Wielkiej Brytanii. Strona Polska zwróciła się z prośbą o zainteresowanie tej agencji zagrożeniami dla naszych obywateli – poza działaniami Policji w poszczególnych hrabstwach. Wyrażono oczekiwanie realizacji skutecznych przedsięwzięć, które będą służyć bezpieczeństwu Polaków.

Blisko trzystu szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania oraz ekspertów akademickich ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw spotkało w siedzibie głównej Europolu w Hadze podczas kolejnej, szóstej edycji Europejskiej Konwencji Szefów Policji.

źródło: BMWP KGP

Facebook