Oskarżeni o produkcję i handel środkami odurzającymi i psychotropami

źródło: Policja

W dniu 15 listopada 2016 r., prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom, oskarżając ich o popełnienie łącznie czterdziestu trzech przestępstw. Akt oskarżenia dotyczy przestępstw popełnionych w okresie od maja 2012 r., do 24 kwietnia 2013 r., na terenie Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Rumi, Redy, Gościcina, Płońska, Ostródy, Sierpca, Kołbaskowa i Warszawy.

Czynności śledcze pod nadzorem prokuratora, realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarząd w Gdańsku, którzy w czasie przeszukań zabezpieczyli łącznie niemal 2 kg amfetaminy i 0,3 kg marihuany, 22 naboje do broni palnej, utracone i sfałszowane dokumenty osobowe oraz inne dowody rzeczowe. Ta sprawa wieńczy postępowanie, w którym prokurator Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, skierował wcześniej do sądów w Gdańsku i w Wejherowie trzy akty oskarżenia, łącznie przeciwko dwudziestu czterem osobom, oskarżając ich o wytwarzanie i obrót różnymi rodzajami środków odurzających i substancji psychotropowych.

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Wejherowa, Rumi i Redy, w latach 2011-2013 funkcjonowało równolegle kilka grup przestępczych zajmujących się produkcją i dystrybucją środków odurzających i substancji psychotropowych.

Pierwsza grupa, zajmowała się głównie produkcją i dystrybucją amfetaminy. W skład tej grupy wchodzili między innymi oskarżeni, wobec których postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a zwłaszcza: Krzysztof T., Przemysław H., Krystyn K., Krzysztof M., Rafał L. i Krzysztof P. Druga grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości amfetaminy. Jej skład tworzyli między innymi: Krystian E., jego „magazynier” Patryk H., i odbiorcy, m.in. Tomasz P., Mateusz W., Grzegorz M., Amadeusz N., Łukasz K., Sylwester O., Tomasz D., Piotr P., Michał R. i Paweł K. Postępowanie sądowe wobec tych oskarżonych jest w toku, przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Trzecia grupa osób, którą można wyodrębnić na podstawie okoliczności sprawy, to grupa, w skład której wchodzili między innymi: Krzysztof A., Arkadiusz M. oraz Daniel Sz. Przedmiotem ich działalności również był obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi i również wobec nich postępowanie sądowe nadal toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Czwarta z wyodrębnionych grup, której działalności dotyczy akt oskarżenia z 15 listopada 2016 r., zajmowała się przede wszystkim obrotem znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie kraju – głównie marihuany i amfetaminy oraz przemytem z Holandii do Polski i z Polski do Norwegii marihuany i kokainy. W działalności tej grupy uczestniczyli przede wszystkim oskarżeni: Przemysław O., Andrzej Z., Michał G., Wojciech G., Łukasz G., Adam K. i Juliusz D.

Prokurator zarzucił oskarżonym między innymi: udział w obrocie 27,4 kg amfetaminy, 7,5 kg marihuany i 0,4 kg kokainy, przywóz z Holandii do Polski 2 kg marihuany i 0,4 kg kokainy, wywóz z Polski do Norwegii 1 kg marihuany, usiłowanie nielegalnego wytwarzania metaamfetaminy, nielegalne posiadanie 22 sztuk amunicji do broni palnej, przywłaszczenie dwóch dowodów osobistych, podrobienie dwóch dokumentów prawa jazdy, i inne przestępstwa. Oskarżeni – jedna kobieta i ośmiu mężczyzn, w wieku od 27 do 52, o zróżnicowanym wykształceniu, w większości uprzednio karani, są mieszkańcami powiatu wejherowskiego, Gdańska i Warszawy. Pięciu oskarżonym prokurator zarzucił działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do lat 15, grzywna, nawiązka w wysokości do 50.000 zł na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw.

źródło: Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku

Facebook