Atak terrorystów na pasażerów

źródło: Policja

Na terenie międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie odbyły się ćwiczenia mające sprawdzić reagowanie oraz współdziałanie policjantów i służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu policjantów Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Komendy Stołecznej Policji, Służby Ochrony Lotniska, Straży Granicznej i ABW. Scenariusz działań przewidywał atak grupy terrorystów na pasażerów. Napastnicy na lotnisku uzbrojeni w broń długą  i zaczynają strzelać w kierunku znajdujących się wokół ludzi i funkcjonariuszy. Jednocześnie używają granatów. Służby przebywające na lotnisku – Policja, Służba Ochrony Lotniska i Straż Graniczna reagują zgodnie z procedurami, a w szczególności ewakuują osoby przebywające na lotnisku i udzielają pierwszej pomocy, próbują zatrzymać terrorystów, zabezpieczają teren zdarzenia i całego lotniska i powiadamiają inne specjalistyczne służby w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP.

źródło: Policja

Powołany zostaje sztab i poszczególni dowodzący, w szczególności dowodzący działaniami kontrterrorystycznymi. Trwają negocjacje i ewakuacja osób. Ćwiczenia kończą się szturmem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych, odpowiednich sił i środków, przy wykorzystaniu specjalistycznych technik. Zakładnicy zostają uwolnieni, a terroryści rozbrojeni i zatrzymani.
Bezpieczeństwo pasażerów oraz wszystkich osób korzystających  z usług portu jest dla nas absolutnym priorytetem. Z tego względu zacieśniamy współpracę ze wszystkimi służbami i instytucjami, których zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem Lotniska Chopina. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości współpracy w praktyce, w ekstremalnie trudnych warunkach. Ich zadaniem była również weryfikacja obowiązujących procedur, a także zasad współpracy – powiedział Hubert Wojciechowski, Dyrektor Biura Marketingu i PR oraz Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina w Warszawie.

Celem nadrzędnym ćwiczeń było doskonalenie, poprawienie oraz wypracowanie procedur na wypadek reagowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

 

źródło: Policja

Facebook