Szkolenie pododdziałów zwartych policji

źródło: Policja Śląska

Wczoraj na dworcu kolejowym w Katowicach oraz w pociągu Kolei Śląskich przeprowadzone zostało szkolenie pododdziałów zwartych policji. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania policjantów w przypadku zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Działania prowadzone były w formie symulacji i dotyczyły zabezpieczenia przejazdu kibiców przez teren naszego województwa.

W ćwiczeniach udział wzięło 200 policjantów z katowickiego oddziału prewencji i kompanii nieetatowych pododdziałów policji. Zgodnie z zaplanowanymi wariantami działań, dwa pododdziały policji zostały skierowane na teren dworca kolejowego w Katowicach, gdzie zabezpieczyły peron oraz wejścia na jego teren w tunelach podziemnych. Zadaniem policjantów było niedopuszczenie do ewentualnego przedostania się na teren dworca i miasta kibiców, jadących pociągiem z Gliwic do Sosnowca. W tym samym czasie w rejon ulicy Młyńskiej, Szewczyka i Słowackiego oraz pobliskiej galerii handlowej, skierowane zostały siły policyjne, aby na bieżąco zabezpieczać wejścia na dworzec przed wtargnięciem kibiców. Podczas symulacji doskonalone były umiejętności formowania szyków porządkowych i wydawania komend do współdziałania. Kolejna grupa mundurowych, w pociągu na odcinku Katowice-Załęże – Katowice-Szopienice, zabezpieczyła przejazd osób pozorujących chuligańskie zachowania pseudokibiców.

Szkolenie prowadzone było w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, podczas normalnego funkcjonowania dworca kolejowego w Katowicach.

 

źródło: Policja Śląska

Facebook