Kryptonim „Dynamo”

źródło:CBŚP

26 czerwca br. na terenie Portugalii przeprowadzono zmasowane działania służb wymierzone w nielegalną produkcję papierosów. W międzynarodową operację o kryptonimie „Dynamo” zaangażowany był Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, portugalska Guarda Nacional Republicana (GNR) oraz Nadodrzański Odział Straży Granicznej,  jak również Europol. W okolicach miejscowości Faro, w południowej Portugalii, wspólną akcję realizowało kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb.

W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 13 osób, w tym dwóch Polaków, siedmiu obywateli Ukrainy i cztery osoby narodowości mołdawskiej, oraz przeszukano siedem nieruchomości, które były między innymi przez nich użytkowane, zabezpieczając materiał dowodowy. W ramach akcji funkcjonariusze odkryli także i zlikwidowali ogromną fabrykę i magazyn papierosów, likwidując przy tym kompletną linię produkcyjną oraz zabezpieczając profesjonalne maszyny służące do ich produkcji i dystrybucji. Służby przejęły prawie 16 milionów sztuk gotowych papierosów, a także 30 ton liści i suszu tytoniowego, z których można by wyprodukować kolejne 30 milionów sztuk papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli również surowce wykorzystywane do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Podczas akcji służby przejęły mienie podejrzanych w postaci między innymi sześciu pojazdów, a w trakcie przeszukania jednej z nieruchomości, znaleziono broń palną.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że produkowane nielegalnie papierosy były sprzedawane pod szyldem jednej ze znanych zagranicznych marek i najprawdopodobniej były rozprowadzane na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Kolejne wspólne działania służb, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji, nie byłyby możliwe gdyby nie szeroko zakrojona wymiana informacji i koordynacja działań, dzięki współpracy w ramach Europolu.

źródło: CBŚP

Facebook