Zawiszów 2019

źródło:Policja Dolnośląska

Ćwiczenia pod kryptonimem „ZAWISZÓW 2019” rozpoczęły się po godz. 8.00, kiedy to oficer dyżurny świdnickiej komendy został powiadomiony o uprowadzeniu autobusu rejsowego przez trzech napastników, którzy sterroryzowali pasażerów oraz kierowcę i zażądali zawiezienia ich do Świdnicy.

W trakcie rozwoju sytuacji, kiedy zbierano informacje o sposobie oraz możliwych kierunkach działania sprawców, na drodze krajowej nr 35 w miejscowości Pszenno wystawiony został policyjny posterunek kontrolno-blokadowy. Jednak w trosce o życie zakładników dowódca posterunku podjął decyzję o  przepuszczeniu autobusu z napastnikami, którzy kontynuowali ucieczkę. Funkcjonariusze podjęli działania pościgowe.

Sytuacja skomplikowała się, gdy uprowadzony autobus z zakładnikami i terrorystami na pokładzie, po wjeździe do Świdnicy, zderzył się z autem przewożącym butle acetylenowe. Na miejscu wypadku działania prowadzili policjanci wraz z funkcjonariuszami straży pożarnej oraz ratownikami pogotowia ratunkowego.

W międzyczasie z autobusu zbiegło dwóch terrorystów, zabierając ze sobą zakładniczkę. W jej uwolnieniu i zatrzymaniu sprawców udział brał GRIN (Nieetatowa Grupa Interwencyjna) Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Tak właśnie w największym skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych na terenie powiatu świdnickiego. Miały one na celu sprawdzenie sposobu reagowania w sytuacji zagrożenia, a także doskonalenie umiejętności współdziałania, koordynowania działań oraz wymiany informacji pomiędzy Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym.

Symulowane zdarzenia przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz bardzo dobrze odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby doskonale ze sobą współpracowały i wykazywały się pełnym zaangażowaniem. Około godz. 13.00 odbyło się uroczyste zakończenie ćwiczeń i podsumowanie działań.

źródło:KWP we Wrocławiu

Facebook