Tactcial Emergency Casualty Care

źródło:Szkoła Policji w Słupsku

Policjanci z kilku państw Europy oraz żołnierze Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej USA uczestniczyli w naradzie metodyczno-szkoleniowej z zakresu ratownictwa i operacji taktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywały się w słupskiej Szkole Policji. Całość działań oparta była na połączeniu dwóch szkoleń – wojskowego (Combat Life Saver wg wytycznych TC3) oraz szkolenia dedykowanego dla funkcjonariuszy – Tactcial Emergency Casualty Care.

Udział w przedsięwzięciu wzięli policyjni wykładowcy z Francji, Chorwacji, Litwy, Niemiec i Polski oraz wojskowi instruktorzy Wojska Polskiego i US Navy. W pierwszym dniu narady, po części oficjalnej uczestnicy przystąpili do ćwiczeń związanych z zakładaniem opasek uciskowych „Cat” i „Soft” w sytuacji zagrożenia taktycznego. Ćwiczenia obejmowały aspekt pomocy innemu policjantowi oraz działania autoratownicze w przypadku otrzymania postrzału w kończyny dolne lub górne. Kolejna część ćwiczeń obejmowała doskonalenie umiejętności w zakresie użycia tak zwanego opatrunku izraelskiego do zaopatrywania ran odniesionych w wyniku wybuchu bądź postrzału. Policjanci zaopatrywali również rany głębokie techniką „pakowania rany”. Całość zakończyły ćwiczenia taktyczne poświęcone wejściu do pomieszczeń. Stosowanymi technikami w tym zakresie podzielili się instruktorzy z poszczególnych państw. Dodatkową możliwością wymiany doświadczeń, było wchodzenie do pomieszczeń patrolach złożonych z instruktorów różnych państw.

Osobny panel narady poświęcony był wykorzystaniu w służbie urządzeń do obezwładniania innych osób energią elektryczna. Dalsza część narady połączona była ze strzelaniem przy użyciu amunicji bojowej. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w zakresie: autopomocy, gdy sami zostali poszkodowani i musieli reagować na pojawiające się zagrożenie; pomocy rannemu koledze i szybkiej ewakuacji ze strefy zagrożenia; ratowania rannych w strefie względnie bezpiecznej i przemieszczenia się z rannym przez zmieniające się warunki taktyczne. Dodatkowymi utrudnieniami były strzelania w warunkach dużego stresu. Uczestnicy działań musieli także strzelać pokonując tor przeszkód z opon. Najtrudniejszym zadaniem okazało się jednak strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika.

Policyjni i wojskowi instruktorzy doświadczenia zdobyte w Słupsku przekazywać będą teraz innym wykładowcom i słuchaczom w swoich jednostkach w na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.

źródło:Szkoła Policji w Słupsku

Facebook