Skuteczni razem

źródło: KWP w Krakowie

W dniach 5-11 września 2021 roku w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia operacji kontrterrorystycznej w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów CBRN-E. Projekt „Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym” jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne.

Grupą docelową projektu są funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z garnizonów małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, jak też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy są ekspertami w zakresie zwalczania zagrożeń CBRN-e oraz zaproszeni przedstawiciele jednostki konterrorystycznej z Czech (Ostrawy), którzy z racji swojego doświadczenia, w projekcie pełnią rolę ekspertów w zakresie wykorzystania platformy szturmowej.

źródło: KWP w Krakowie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Celem jest zwiększenie zdolności służb do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem pojazdu z platformą szturmową.

W ramach projektu zakupiony został już specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdu z platformą szturmową dla komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnym etapem projektu  jest przeprowadzenie przez Policję  wspólnie z PSP praktycznych  szkoleń  – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – na obiektach infrastruktury krytycznej i w przestrzeni publicznej. Projekt zakłada realizację trzech paneli szkoleniowych. Każdy z paneli będzie się składał z części teoretycznej i części praktycznej tj. ćwiczeń w ramach zaplanowanej operacji kontrterrorystycznej. Podczas wszystkich szkoleń będzie wykorzystywany zakupiony w ramach projektu pojazd typu platforma szturmowa.

Pierwszy panel zrealizowano w dniach 5-11 września br.  W pierwszym dniu prowadzono zajęcia teoretyczne dot. m.in  CBRN-E. Następnie funkcjonariusze mieli zajęcia praktyczne, m.in na terenie elektrociepłowni w Krakowie. Podczas tego szkolenia nacisk  położono na wykorzystanie technik wysokościowych. W szkoleniu uczestniczyła także załoga śmigłowca Sekcji Lotniczej Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie. Finałem szkolenia były działania związane z pozorowanym atakiem terrorystycznym na elektrociepłownię.  Po wdrożeniu  procedur właściwych dla tego typu zdarzenia kryzysowego prowadzono negocjacje z terrorystami. W związku z  rozwojem akcji przystąpiono do szturmu na obiekt. Policjanci użyli w tym celu m.in. platformy  szturmowej, desantowali się także przy  użyciu śmigłowca. Po akcji wdrożono procedurę dekontaminacji zespołów bojowych SPKP oraz pojazdów specjalnych SPKP. Dekontaminację realizowali strażacy z grupy specjalistycznej SGRChem-Eko Kraków 6.  Wnioski z w/w scenariusza posłużą do opracowania algorytmu dla grup chemicznych z całej Polski.

źródło: KWP w Krakowie

Facebook