Nielegalne środki odchudzające

Policja Dolnośląska

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzorował czynności wykonywane przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, które realizowane były w ramach toczącego się śledztwa dotyczącego wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów odchudzających.

Dzięki wielogodzinnej pracy policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zebrano materiał dowodowy pozwalający na podjęcie decyzji o zatrzymaniach, które miały miejsce kilka miesięcy temu na terenie powiatu wałbrzyskiego. Następnie w wyniku przeprowadzonych przeszukań, zabezpieczono substancje odurzające oraz urządzenia wykorzystywane do wytwarzania nielegalnego środka odchudzającego. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczone substancje zawierają środki zabronione przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie śledztwa, funkcjonariusze Policji dokonali zabezpieczenia środków pieniężnych oraz ruchomości o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych, co pozwoliło prokuraturze na dokonanie zabezpieczeń majątkowych.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zarzucił oskarżonym między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 Kodeksu karnego oraz wytwarzanie znacznych ilości narkotyków kwalifikowane z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyny, o które są podejrzani, zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: KWP we Wrocławiu

Facebook