Najnowsze

Nad Soliną

źródło: Policja Podkarpacka

Komenda Powiatowa Policji w Lesku zorganizowała ćwiczenia na terenie powiatu leskiego. Przez trzy dni, lescy policjanci, funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy wojewódzkiej, oddziału prewencji Policji, CBŚP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uczestniczyli w ćwiczeniach pn. „Solina 2022”. Trzydniowe ćwiczenia miały na celu m.in.: sprawdzenie sprawności systemu obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia oraz czasów ich reakcji na zdarzenia kryzysowe, zgranie działań jednostek Policji i administracji publicznej, w trakcie działań związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym celem było minimalizowanie zagrożeń pośrednich, doskonalenie współpracy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie procedur ujętych w planach zarządzania kryzysowego.

Ćwiczenia odbywały się na terenie jednej z leskich szkół ponadpodstawowych. Scenariusz zakładał sytuację kryzysową związaną z aktami terroru – „aktywny strzelec”, sytuacja zakładnicza oraz potencjalne zagrożenie bombowe. We wtorek, ćwiczenia przeniosły się na teren gmin Olszanica i Solina – w tym również na Jezioro Solińskie. Tego dnia scenariusz przewidywał m.in. ucieczkę więźniów, kradzież broni, uprowadzenie statku pasażerskiego oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą na wodzie i na terenach przywodnych. Ostatni dzień poświęcony był współpracy służb w przeciwdziałaniu atakom terroru i handlu ludźmi.

Funkcjonariusze mieli także okazję doskonalić swoje umiejętności strzeleckie na nowoczesnej strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Lesku i utrwalić algorytmy postępowania podczas zajęć teoretycznych.

W trzydniowych ćwiczeniach, oprócz policjantów, wzięło udział także wiele służb na co dzień współpracujących z Policją  m.in.: Straż Pożarna, Główny Inspektorat Służby Więziennej, GOPR, WOPR, STORAT, Straż Rybacka, Straż Leśna, służby ratownicze i medyczne, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

źródło: Policja Podkarpacka

Facebook