Sprzedaż lawinowa

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które jak ustalono działając w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” doprowadziły 157 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł oraz ponad 355 tys. euro. Oskarżeni działali metodą tzw. sprzedaży lawinowej.

Pojęcie „sprzedaży lawinowej” zdefiniowane jest w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działanie takie polega na nakłanianiu do nabycia towarów lub usług, obiecując klientom uzyskanie korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji. Mechanizm ten zwielokrotniony przypomina swoim charakterem piramidę finansową.

W toku śledztwa prowadzonego wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalono, że pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” członkowie grupy oferowali klientom zakup pakietów członkowskich. Pakiety te miały rzekomo gwarantować szereg korzyści, takich jak możliwość korzystania z usług medycznych, prawnych czy podatkowych, a także zakup złota i innych metali szlachetnych ze zniżką. Nabywcom pakietów obiecywane były też specjalne comiesięczne prowizje w postaci przelewów gotówkowych uzależnionych od wartości i rodzaju nabywanych pakietów. Mechanizm piramidy finansowej przejawiał się w udzielaniu obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji. W przypadku tzw. pakietu diamentowego „Pay Trade” oferował klientom nawet 40 proc. stopy zwrotu rocznie.

Rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia już a priori wskazywał, że realizacja obietnic składanych klientom była niemożliwa. Klienci nie mieli nawet możliwości odzyskania zainwestowanych środków.

Ustalenia postępowania umożliwiły sporządzenie aktu oskarżenia, w którym prokurator zarzucił członkom zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzenie 157 członków klubu „Pay Trade” do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 3,5 mln złotych oraz ponad 355 tys. euro. Z działalności tej organizatorzy „Pay Trade” uczynili sobie stałe źródło dochodu. Oskarżeni usłyszeli również zarzuty z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Szczecinie oskarżonym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook