Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

źródło: KWP w Lublinie

Krasnostawscy kryminalni działając przy wsparciu KWP w Lublinie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się cyberprzestępczością.

Całą sprawę zainicjowało zgłoszenie w maju 2020 roku przez 60-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego o zniknięciu z jego konta bankowego prawie 100 tysięcy złotych poprzez kilka nieautoryzowanych przelewów. Policjanci ustalili wówczas, że właścicielami kont, na które zostały przelane te środki, byli między innymi obywatele Ukrainy. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań w tej sprawie.

Przestępczy proceder polegał na kradzieży środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W tym celu wypracowano mechanizm, w którym zaangażowanych zostało wiele osób. Jedni z nich zajmowali się stroną techniczną, pozyskiwali odpowiedni sprzęt oraz dane potrzebne do autoryzacji przelewów i uzyskiwania nieautoryzowanych dostępów na konta. Inne osoby pełniły funkcję konsultantów i bezpośrednio kontaktowały się z osobami, od których uzyskiwały dane potrzebne do autoryzacji przelewów bądź zmiany narzędzia autoryzacyjnego. Rachunki bankowe były przejmowane po uprzednim zainfekowaniu komputera bądź telefonu oprogramowaniem szpiegującym. Tym sposobem uzyskiwano dostęp do rachunków bankowych. Jeszcze inne osoby zajmowały się dokonywaniem przelewów z kont, środki te następnie były wypłacane w bankomatach również przez inne osoby, a następnie wpłacane do tak zwanych bilomatów.

W toku postępowania ustalono 8 pokrzywdzonych, w tym jedną spółkę z województwa mazowieckiego. Łączna wartość start przekroczyła ponad 3,5 miliona złotych. Śledczy w tej sprawie zatrzymali łącznie 14 osób. Pierwsze zatrzymania miały miejsce na początku czerwca ubiegłego roku na terenie całego kraju, głównie w województwie lubelskim i mazowieckim. Byli to obywatele Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Kirgistanu oraz Ukrainy. Podczas jednego z zatrzymań dwóch obywateli Ukrainy, do którego doszło na terenie Warszawy, krasnostawskich kryminalnych wspomogli kontrterroryści z Lublina.

Zarzuty wobec 8 oskarżonych dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkim przedstawiono zarzut oszustwa komputerowego. Wobec 9 członków grupy stosowano tymczasowe aresztowania, które w późniejszym okresie zostały zmienione przez sąd na wolnościowe środki zapobiegawcze  w postaci między innymi poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju, a także dozoru Policji.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała akt oskarżenia w tej sprawie przeciwko 11 osobom. Oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty aktu oskarżenia dotyczą oszustw komputerowych, kradzieży z włamaniem, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także posiadania i uprawiania środków odurzających i psychotropowych. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

źródło: KWP w Lublinie

Facebook