Akcyzowy gang

źródło: CBŚP i KAS

Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się wytwarzaniem, obrotem oraz wewnątrzwspólnotowymi dostawami i eksportem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W ostatnim czasie do sprawy zatrzymano 25 podejrzanych. Podczas działań funkcjonariusze przejęli urządzenia służące do produkcji papierosów, papierosy, 3 jednostki broni palnej, amunicję i narkotyki.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od 2015 roku nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Według śledczych jej członkowie zajmowali się przemytem wyrobów tytoniowych z Polski do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. Nielegalne papierosy były produkowane w Polsce lub przemycane z terytorium Białorusi. Następnie, za pośrednictwem zarejestrowanych w tym celu firm transportowych papierosy były przemycane do innych krajów. W wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej straty Skarbu Państwa z tytułu nie uiszczenia podatku akcyzowego i podatku VAT oszacowano na około 200 mln zł.

Działania, w których uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP i KAS, przeprowadzono na terenie województw: lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego. W ich efekcie zatrzymano 25 osób oraz przeszukano 47 domów, mieszkań, biur i innych obiektów użytkowanych przez podejrzanych, zabezpieczając przy tym różnego rodzaju dokumenty, w tym m.in. akty notarialne, wyciągi bankowe, dokumentację księgową, ale także 3 urządzenia służące do produkcji papierosów, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz półprodukty do ich produkcji i pakowania. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli 3 jednostki broni palnej, amunicję oraz środki odurzające.

W Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 24 zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą. Zatrzymane osoby są również podejrzane o przestępstwa skarbowe związane z obrotem, wewnątrzwspólnotowymi dostawami oraz eksportem wyrobów tytoniowych, od których na terenie Polski nie został zapłacony podatek akcyzowy i podatek VAT. Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych, członek rodziny jednego z podejrzanych usłyszał zarzut prania pieniędzy i utrudniania postępowania. Na poczet grożących podejrzanym kar i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 10 mln zł, w tym pieniądze w kwocie ponad 1,3 mln zł. Na podstawie zebranego materiału dowodowego wobec 10 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

źródło: CBŚP i KAS

Facebook