Atak terrorystyczny

Policja Dolnośląska

W środę 5 kwietnia 2023 roku, Henryków w powiecie ząbkowickim stał się miejscem, gdzie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Celem ćwiczeń pn. „HENRYKÓW – 23”, było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych, aby miejscowi policjanci i funkcjonariusze skierowani do działań w ramach wsparcia, mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Wstępny scenariusz przygotowany przez policjantów ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zakładał, że w trakcie odbywających się zajęć lekcyjnych na teren Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie wkraczają posiadający broń terroryści. Sytuacja staje się skrajnie niebezpieczna, chwilę później padają pierwsze strzały i pojawiają się osoby poszkodowane, a sprawcy podkładają materiały wybuchowe oraz barykadują się w jednym z pomieszczeń. Mają ze sobą około trzydziestu zakładników, którymi stali się uczniowie.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz pododdział alarmowy z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Do działań niezwłocznie włączyli się funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego wraz z przewodnikiem psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, a także funkcjonariusze z innych służb i podmiotów pozapolicyjnych, w tym Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. Do rozmów z terrorystami zadysponowano także policyjnych negocjatorów.

Ta skrajnie niebezpieczna sytuacja rozwija się dynamicznie i w związku z tym wymaga od policjantów podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji, a także wielowariantowych działań. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia uczniów, niezbędne staje się wejście do obiektu policyjnych kontrterrorystów i neutralizacja zagrożenia. Czynności te wspierane są z powietrza przez pilotów śmigłowca oraz operatorów drona monitorującego. Nad całością czuwa dowództwo, czyli mł. insp. Wojciech Żmija – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz podinsp. Piotr Wajda – Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Skutecznie przeprowadzone, choć niełatwe do realizacji zadania, doprowadzają w konsekwencji do neutralizacji zagrożenia oraz zatrzymania terrorystów. Osobom poszkodowanym udzielna jest pomoc medyczna przez ratowników z Pogotowia Ratunkowego, a wsparcia udzielają na każdym etapie mundurowi ze Straży Pożarnej. Funkcjonariusze NGRM-P w ramach rozpoznania minersko-pirotechnicznego ujawniają w budynku materiały niebezpieczne, co potwierdza także pies służbowy szkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. W związku tym Sekcja Minersko-Pirotechniczna SPKP we Wrocławiu przejmuje ładunek przy użyciu robota pirotechnicznego oraz neutralizuje go, wykorzystując do tego wyrzutnik pirotechniczny. Działania kończą się przeprowadzeniem śledztwa powybuchowego.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie blisko 100 osób, w tym ks. mjr dr Krzysztof Deja ze swoimi uczniami z klasy o kierunku przysposobienia obronnego, a jego głównym celem było praktyczne sprawdzenie poziomu wyszkolenia policjantów i współdziałania służb podczas realizacji zadań związanych z atakiem terrorystycznym na terenie obiektu użyteczności publicznej.

źródło: KWP we Wrocławiu

Facebook