Zamach terrorystyczny

źródło: Policja
W poniedziałek 17 kwietnia br. rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Pierwsze epizody ćwiczono  w Warszawie, na dwóch stacjach metra: Stare Bielany na pierwszej linii oraz Stadion Narodowy na drugiej nitce. Do ćwiczeń z amerykańskim Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI polscy i amerykańscy funkcjonariusze przygotowywali się od miesięcy. Zgodnie z planem miały nie być upublicznione. Jednak ze względu na sytuację za wschodnią granicą, a także by nie wzbudzać niepotrzebnej paniki wśród mieszkańców Warszawy, podjęto decyzję, by o ćwiczeniach poinformować opinię publiczną. Komunikaty przekazywano w ciągu dnia pasażerom w metrze, a także  z wykorzystaniem portali i mediów społecznościowych. Na prośbę Policji o ćwiczeniach informowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek rano wysłało SMS do mieszkańców Warszawy.

Funkcjonariusze nie znali scenariuszy zaplanowanych ćwiczeń. Zgodnie z nimi amerykańskie służby w wyniku pracy operacyjnej otrzymały informację o możliwości przeprowadzenia zamachów terrorystycznych na terenie Polski. Następnie przekazali tę informację do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a ta z kolei do poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym kraju, w tym do Policji. Uruchomiono procedury, wzmożono działania służb.

Według założeń ćwiczeń przed 20.00 dyżurny Komendy Stołecznej Policji poinformował, że kilka minut wcześniej na terenie stacji metra Stare Bielany miał miejsce wybuch w trzech wagonach metra. Na terenie stacji znajdują się prawdopodobnie dwie osoby uzbrojone i jedna ofiara śmiertelna. O zdarzeniu powiadomiono służby ratownicze, na miejsce skierowano policjantów SPKP w Warszawie. Decyzją Zastępcy Komendanta Głównego Policji powołano Centrum Operacyjne KGP. Kilka minut później, zgodnie z założeniem ćwiczeń, dyżurny KSP poinformował o kolejnym zdarzeniu, tym razem na stacji metra Stadion. Najprawdopodobniej na peronie nr 3 miała znajdować się jedna osoba ranna, 7 osób oddaliło się, wzięto 15 zakładników. O zdarzeniu powiadomiono CPKP, ABW i RCB.

Wokół obydwu stacji metra zostały wyznaczone strefy bezpieczeństwa, przez kilka godzin, nieprzerwanie, pracowały wszystkie wezwane służby. Trwało ustalanie szczegółowych informacji na temat ofiar, poszkodowanych oraz terrorystów. Podczas pierwszych epizodów sprawdzano i doskonalono procedury współdziałania wszystkich służb zaangażowanych w akcję na obu stacjach metra, systemy łączności i organizację obiegu informacji, sprawność systemu dowodzenia, działania różnych służb, w tym: policjantów dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych oraz policyjnych negocjatorów i kontrterrorystów.

Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie Policji i innych służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar także innych województw. Zarówno podczas pierwszych epizodów w Warszawie, jak i kolejnych w innych częściach kraju sprawdzana jest gotowość Policji do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz prowadzenia działań w środowisku skażonym substancją CBRN. Sprawdzane są także systemy łączności i organizacji obiegu informacji zarówno wewnątrz Policji, jak i podmiotami współdziałającymi.

źródło: BKS KGP

Facebook