Identyfikacja Ofiar Katastrof

Policja Śląska

W Szkole Policji w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu Identyfikacji Ofiar Katastrof (DVI). Wzięli w nim udział policjanci, prokuratorzy i lekarze medycyny sądowej tworzący regionalny Zespół ds. Identyfikacji Ciał Ofiar. Szkolenie trwało od środy do piątku. Otwarcia dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Marek Nowakowski.

Prowadzenie czynności dowodowych w miejscu, w którym w katastrofie zginęli ludzie, to złożone i wymagające zajęcie. Aby wykonywać je profesjonalniej i skuteczniej, w 2019 roku na mocy Decyzji Komendanta Głównego Policji, utworzono nieetatowy Zespół ds. Identyfikacji Ciał Ofiar. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie lub koordynowanie działań ukierunkowanych na identyfikację ofiar katastrof oraz udzielanie wsparcia w tym zakresie innym jednostkom organizacyjnym Policji oraz uprawnionym organom i instytucjom. Tym samym Polska Policja dołączyła do grona krajów stosujących, rekomendowane przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol, procedury wykorzystywane w przypadku zdarzeń masowych skutkujących śmiercią wielu osób, zwłaszcza w skali międzynarodowej.

Trzydniowe szkolenie objęło wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu realizacji czynności dotyczących identyfikacji ciał ofiar katastrof. Wzięli w nim udział policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, Laboratorium Kryminalistycznego, Szkoły Policji w Katowicach, a także śląscy prokuratorzy i lekarze medycyny sądowej.

Podczas wykładów omówiono m.in. czynności pozyskiwania i dokumentowania danych przedśmiertnych i pośmiertnych, a także czynności na miejscu zdarzenia podejmowane pod kątem ujawniania i zabezpieczania zwłok. Podkreślono również istotę zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu funkcjonariuszy na miejscu oględzin oraz właściwej opieki psychologicznej zarówno dla rodzin ofiar, jak i zespołu DVI. Natomiast podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia prowadzili symulowane czynności identyfikacyjne na miejscu katastrofy lub zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ostatniego dnia szkolenia przeprowadzono również symulacje w warunkach prosektoryjnych i omówiono najważniejszy etap identyfikacji zwłok.

Szkolenia z zakresu Identyfikacji Ofiar Katastrof (DVI) realizowane są co pół roku. Cykliczne doskonalenie zawodowe umożliwia podnoszenie kompetencji zespołów uczestniczących w oględzinach miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof. Dzięki szkoleniom wypracowano i udoskonalono standardy współpracy pomiędzy prokuratorami i policjantami prowadzącymi na miejscu zdarzenia czynności dochodzeniowo-śledcze oraz identyfikującymi zwłoki zgodnie z wytycznymi Interpolu.

źródło: Policja Śląska

Facebook