Seksualne wykorzystywanie dzieci

źródło: CBZC

Funkcjonariusze Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli czynności w kolejnym wątku śledztwa, nadzorowanego przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, który skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym o rozpowszechnianie z wykorzystaniem sieci Internet treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Oskarżonym w wieku 44, 42 i 38 lat, zarzucono popełnienie przestępstw polegających na uzyskiwaniu dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich uczestniczących w czynności seksualnej oraz posiadaniu ich w celu rozpowszechnienia. Zarzuty dotyczą posiadania ponad 3 tysięcy plików graficznych oraz video. Aktywna działalność oskarżonych polegała na wymianie zarówno korespondencji, jak i posiadanych przez nich nielegalnych treści z innymi użytkownikami sieci.

Śledztwo zainicjowały ustalenia australijskiej i kanadyjskiej Policji, a także struktur Interpol, zaangażowanych w ściganie i działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem treści związanych z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, określanych jako Child Sexual Abuse Material (CSAM).

W wyniku działania prokuratorów z Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy z Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawniono ponad dziesięcioletni okres znacznej aktywności jednego z oskarżonych mężczyzn na portalach społecznościowych, forach internetowych i komunikatorach, które wykorzystywano do nawiązywania kontaktów celem rozpowszechniania i sprowadzania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. Pozostałym dwóm osobom zarzucono kilkuletni okres działalności w ramach ujawnionego procederu.

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Dwóch z nich było już karanych sądownie. Grożą im kary do 12 lat pozbawiania wolności.

źródło: CBZC

Facebook