Zabezpieczanie miejsc zbrodni

źródło: KWP Rzeszów

W Centrum Doskonalenia Sił Stabilizacyjnych NATO we Włoszech, odbył się specjalistyczny kurs kryminalistyczny „Preserving Crime Scene in NATO Operations”, skupiający przedstawicieli z dziesięciu krajów, specjalistów służb mundurowych, odpowiedzialnych za zabezpieczanie śladów na miejscach zdarzeń. Z uczestnikami kursu, swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieliła się Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Trwający od 18 do 22 września br., kurs „Preserving Crime Scene in NATO Operations”, miał na celu wyposażenie personelu NATO w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego badania i zabezpieczania miejsc zbrodni podczas operacji wojskowych. Ma to kluczowe znaczenia dla zachowania integralności materiału dowodowego oraz zapewnienia rozliczalności i legalności działań wojskowych. Kurs obejmował zagadnienia związane m.in. z dokumentacją miejsca zbrodni, łańcuchem dowodowym i zabezpieczaniem śladów oraz technikami przesłuchania.

W kursie uczestniczyło 20 specjalistów służb mundurowych m.in. Belgii, Danii, Włoch, USA, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Turcji, Hiszpanii, Czech i Szwajcarii. Instruktorzy i wykładowcy, podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, byli zobowiązani do przeprowadzenia wykładów, prezentacji oraz ćwiczeń. W ten sposób odpowiadali za skuteczne przekazywanie treści, wyjaśnianie koncepcji i zapewnianie praktycznych demonstracji czy symulacji zdarzeń np. przygotowywanie pozorowanych miejsc zbrodni, nauczanie technik ujawniania i zabezpieczania śladów oraz ocenę osiągnięć uczestników kursu.

Polską Policję reprezentowała Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie. Podczas wykładu przekazała specjalistyczną wiedzę z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed kontaminacją śladów czyli ich zanieczyszczeniem. Prowadziła także zajęcia praktyczne na symulowanym miejscu zdarzenia.  Szkolenia z zakresu kryminalistyki przynoszą wiele korzyści, zarówno dla poszczególnych uczestników, jak i dla społeczności międzynarodowej, jako całości. Pozwalają uczestnikom zapoznać się z najnowszymi metodami i technikami kryminalistycznymi, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy.

źródło: KWP Rzeszów

Facebook