Business E-mail Compromise

cbzc

Policjanci Wydziału w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy Biura, innych jednostek Policji w kraju, CBŚP i kontrterrorystów z Gdańska a także organów szkockiej policji, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się oszustwami typu BEC (Business E-mail Compromise).

Mechanizm przestępczego procederu polegał na przełamywaniu zabezpieczeń skrzynek mailowych różnych firm i spółek zagranicznych i poprzez podszywanie się pod współpracujące z daną firmą podmioty, prowadzili fałszywą korespondencję wysyłając różnego rodzaju dokumentację bankową z podstawionymi numerami rachunków bankowych. Śledczy ustalili, że na dane wielu osób tzw. słupów otwierane były rachunki bankowe, wykorzystywane następnie do opisanego wyżej przestępstwa. Wyłudzone środki finansowe wypłacane były przy wykorzystaniu licznych operacji wypłat gotówkowych oraz przelewów na inne konta bankowe.

W wyniku przeprowadzonej operacji policjanci zatrzymali na terenie całej Polski 11 osób. Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku doprowadzono również jedną osobę, która odbywała karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwo. W ramach międzynarodowej pomocy prawnej przy współpracy z organami szkockiej policji, dokonano zatrzymania oraz przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego przebywającego w Abeerden (Szkocja). Czynności te koordynowane były za pośrednictwem oficera łącznikowego polskiej Policji na terenie Wielkiej Brytanii. Śledztwo to prowadzone jest przez Wydział w Gdańsku CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W wyniku intensywnych czynności procesowych oraz operacyjnych zgromadzono materiał dowodowy, który dał podstawy, aby przedstawić łącznie 72 zarzuty karne 12 podejrzanym. Przedstawione zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw internetowych. Ustalono również, że ta sama grupa przestępcza zajmuje się także popełnianiem innych oszustw internetowych, tzw. oszustw paliwowych, polegających na zakładaniu stron internetowych i podszywaniu się pod firmy oferujące produkty petrochemiczne, pochodzące najczęściej z Rosji, oferowaniu sprzedaży takich produktów i zawieraniu umów na ich dostawę, za co pobierane jest wynagrodzenie mimo braku zamiaru wywiązania się z takiej umowy.

Zwrócono się z wnioskiem do Prokuratora nadzorującego postępowanie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 7 zatrzymanych. Sąd uwzględnił 6 wniosków, natomiast wobec pozostałych podejrzanych zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Zabezpieczono mienie przestępców w postaci gotówki, 6 samochodów oraz koparki.

Na tę chwilę, łączna suma strat jakie poniosły pokrzywdzone firmy to ponad 1,3 mln Euro, ponad 4 mln zł., ponad 600 tys. USD i ponad 47 tys. CAD. Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

źródło: CBZC

Facebook