Najnowsze

Psy do zadań specjalnych

Policja Łódzka

5 października 2023 roku, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla przewodników psów służbowych i ich podopiecznych. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei będący przewodnikami psów służbowych.

Podczas szkolenia ćwiczono między innymi posłuszeństwo ogólne psa w tym: pokonywanie przeszkód, pracę węchową, przeszukanie terenu w celu odnalezienia ukrytego pozoranta, pościg psa bez kagańca za pozorantem i obronę przewodnika podczas konwoju. Ćwiczono także elementy z zakresu podejmowania interwencji w stosunku do agresywnych osób posiadających niebezpieczne przedmioty, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia. Sprawdzano również umiejętności przewodnika i psa służbowego w bezpośrednim użycia czworonoga w stosunku do osób, które posiadają broń palną. Szkolenie pozwoliło zacieśnić współpracę z Strażą Ochrony Kolei. również przećwiczyć elementy wykonywania wspólnych interwencji i prowadzenia czynności podczas zabezpieczania imprez masowych w tym meczy podwyższonego ryzyka.

Szkolenia przewodników i ich podopiecznych prowadzone są cyklicznie. Poprzez tego typu ćwiczeniami doskonali się nabyte umiejętności policyjnych czworonogów oraz utrzymuje ich sprawność fizyczną. Aktualnie w garnizonie łódzkim służy 46 psów policyjnych o różnych specjalnościach. Są to czworonogi wyszkolone w tropieniu, wyszukiwania zapachu narkotyków, materiałów wybuchów czy zwłok ludzkich.

źródło: Policja Łódzka

Facebook