Szkolenia Grup Realizacyjnych

Policja Mazowiecka

W listopadzie i grudniu 2023 r. odbyły się dwudniowe szkolenia dla funkcjonariuszy Grup Realizacyjnych w KMP w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu.

Cykl szkoleniowy został zorganizowany przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu, zajęcia były prowadzone przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Funkcjonariusze Grupy Realizacyjnej w pierwszej kolejności zapoznali się z zakresem teoretycznym funkcjonowania GR w garnizonie mazowieckim oraz tematyką pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych, zasadami współpracy w patrolu oraz algorytmem zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Następnie na obiektach komend miejskich były przeprowadzane szkolenia praktyczne w postaci wyszkolenia strzeleckiego, które zakładało zneutralizowanie zagrożenia, właściwy triage, ewakuacje ze strefy niebezpiecznej oraz pomoc przedmedyczną poszkodowanym.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały takie tematy szkoleniowe jak: współczesna problematyka dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa, przepisy dotyczące funkcjonowania oraz prowadzenia działań przez NGR czy udzielanie pierwszej pomocy w warunkach bojowych.

Funkcjonariusze GR na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną i to oni kierowani są do trudnych interwencji. Ich zadaniem jest właściwa ocena zastanej sytuacji i podjęcie zdecydowanych działań. Dzięki posiadaniu specjalistycznego wyposażenia oraz dodatkowego ponadprogramowego szkolenia funkcjonariusze GR są przygotowani do podejmowania interwencji wobec osób agresywnych stwarzających zagrożenie dla siebie lub osób postronnych. Posiadane kwalifikacje najefektywniej wykorzystywane mogą być wobec obecnie zdefiniowanych zagrożeń w trakcie służby patrolowej w optymalnym składzie 3-4 osobowym. Powyższe gwarantuje skuteczne, bezpieczne i szybkie osiągnięcie celu przez patrol GR.

 

źródło: Policja Mazowiecka

Facebook