Akcja w Naftoporcie

KWP Gdańsk

W pierwszych dniach grudnia pod bramę wjazdową na teren przedsiębiorstwa przeładunku paliw płynnych w Gdańsku podjeżdża samochód typu bus, pod legendą konieczności dostarczenia paczki. Kierowca próbuje dostać się na teren placówki bez wzbudzenia niepokoju wśród pracowników ochrony. W przestrzeni ładunkowej pojazdu ukryły się dwie dodatkowe osoby- terroryści z przygotowaną 200 litrową beczką i przytwierdzonym do niej materiałem wybuchowym. W sytuacji, gdy pracownicy ochrony nie zezwalają na wjazd pojazdu, osoby z busa dokonują ich unieszkodliwienia i biorą zakładnika. Terroryści barykadują się w jednym z budynków i wystosowują swoje żądania. W trakcie działań policyjnych negocjatorów, plan uwolnienia zakładnika i zatrzymania sprawców były już w najmniejszych szczegółach dopracowane. Policyjni kontrterroryści podjęli decyzję o siłowym wejściu do zajmowanego pomieszczenia. Sprawne działania policjantów szybko doprowadziły do zatrzymania terrorystów, odbicia zakładnika i zabezpieczenia materiału wybuchowego.

Gdański Naftoport stał się miejscem ćwiczeń i symulacji zamachu terrorystycznego. Założeniem projektu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych. W ten sposób policjanci mogli przećwiczyć współdziałanie z innymi służbami w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji kryzysowej. Sprawne oraz skuteczne działanie poszczególnych pionów Policji w tym sztabu, negocjatorów, funkcjonariuszy komisariatu wodnego, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, a także Straży Granicznej i Kapitanatu Portu Gdańsk w tego tupu sytuacjach daje niemal całkowitą gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa.

Choć ćwiczenia były jedynie symulacją ataku, to wszyscy uczestnicy podeszli do nich bardzo poważnie. Warunkach zbliżone do rzeczywistych były sprawdzeniem przygotowanych i wdrożonych w Policji rozwiązań systemowych  w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń w tym w dziedzinie organizacji, dowodzenia oraz współdziałania z podmiotami spoza Policji.

źródło: KWP Gdańsk

Facebook