Policyjni negocjatorzy: po pierwsze człowiek

KWP w Poznaniu

W minionym 2023 roku wielkopolscy negocjatorzy policyjni brali udział w kilkunastu negocjacjach związanych z groźbą użycia przez sprawcę broni palnej, niebezpiecznego narzędzia lub materiału wybuchowego w stosunku do osób lub mienia. Interweniowali w związku z próbami samobójczymi osób z zaburzeniami psychicznymi lub będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W całym kraju dochodziło do zdarzeń, w których negocjacje były prowadzone z osobami przetrzymującymi zakładników, jak również z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej i po raz kolejny inicjowały targnięcie się na swoje życie.

15 marca Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował szkolenie dla wielkopolskich nieetatowych negocjatorów policyjnych. W szkoleniu uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach omówili ważne aspekty negocjacji policyjnych. Psycholog z Wydziału Psychologów KWP w Poznaniu mł. asp. Artur Medel przybliżył ogólne zasady kontaktu i interwencji wobec osoby zaburzonej. Skupił się na wybranych charakterystykach psychologicznych sprawców i wskazał zalecane sposoby postępowania przy osobach wykazujących objawy np. schizofrenii, depresji, osobowości nieadekwatnej/antyspołecznej oraz osoby w kryzysie.

Przyczyny podejmowania prób samobójczych przez osoby małoletnie w kontekście hejtu, niedostosowania społecznego, odmienności lub choroby – to temat wystąpienia mł. asp. Andrzeja Karpińskiego z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu. Podczas szkolenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. W swoich wystąpieniach Jarosław Teśluk, Zastępca Kierownika CPR oraz pani Patrycja Wilińska, Koordynator trener CPR, podkreślali, że w sytuacjach kryzysowych współdziałanie różnych służb i instytucji jest niezbędne, aby podjąć właściwe, szybkie i skuteczne działania. Wskazywali, że ważnym elementem takiej współpracy jest komunikacja funkcjonariuszy Policji z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdyż to oni w głównej mierze przyjmują informacje o zdarzeniu, w którym sprawca sytuacji kryzysowej manifestuje np. chęć popełnienia samobójstwa. Obecnie bardzo niepokojąca jest coraz większa skala popełniania samobójstw przez osoby małoletnie. Wymaga to od policyjnych negocjatorów i operatorów CPR wypracowania modelu prowadzenia rozmowy z nastolatkiem lub dzieckiem będącym w kryzysie psychicznym.

Historia negocjatorów policyjnych w Polsce rozpoczęła się na przełomie lat 80 i 90. W Polsce pierwsze szkolenia negocjatorów odbyły się na początku lat 90, a pierwsza sekcja negocjacji powstała 1 września 1991 roku w Wydziale Antyterrorystycznym Komendy Stołecznej Policji. W 1994 roku polscy policjanci zostali wysłani na szkolenie z zakresu negocjacji do USA. Po ich powrocie do kraju rozpoczęto tworzenie systemu szkolenia dla negocjatorów policyjnych. Rozpoczęły się one w 1996 roku. W latach 1996-97 przeszkolono 110 negocjatorów. Z powodu braku przepisów normujących ich pracę w roku 2000 pozostało ich 10. Dlatego w 2001 roku ponownie rozpoczęto szkolenia oraz pracę nad zarządzeniem KGP w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych, które weszło w życie w 2002 roku.

Po 2000 roku w każdym województwie powstały stanowiska koordynatorów, którym podlegają policjanci-negocjatorzy. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu koordynatorem nieetatowej grupy negocjatorów policyjnych jest podinsp. Katarzyna Andrzejczak ze Sztabu Policji, która od podstaw współtworzyła struktury tej służby w Wielkopolsce.

Mottem policyjnych negocjatorów jest „Po pierwsze człowiek”. Na odznace negocjatora policyjnego widnieje pęknięta kula ziemska oraz litera „N” umieszczona pośrodku – to symbole rozpadającego się świata osoby w kryzysie oraz roli, jaką odgrywa w nim negocjator.

źródło: KWP w Poznaniu

Facebook