Spotkanie SWAT z kontrterrorystami

Policja Podkarpacka

W dniach 1-10 marca br., w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie policjanci gościli przedstawicieli policji stanowej USA z Orlando na Florydzie. Ośmioosobową delegację reprezentował dowódca Lieutnant Tomasz Ponicki Central Floryda Metro SWAT wraz towarzyszącym mu Komendantem miasta Winter Park Orlando Floryda Police Departament Chief TimotyVolkerson.

Podczas kilkudniowej wizyty zagraniczni goście zapoznawali się z charakterystyką służby i organizacją podkarpackiej Policji. Uczestniczyli także w przygotowanych przez funkcjonariuszy samodzielnego Pododdziału Kontrterrorytycznego Policji w Rzeszowie, specjalnych ćwiczeniach m.in. z zakresu taktyki walki w pomieszczeniach, medycyny pola walki, ochrony VIP i zajęciach strzeleckich. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z zakresu taktyki działań bojowych, które w podobny sposób realizują w codziennej służbie zarówno funkcjonariusze SPKP Rzeszów jak też policjanci SWAT.

We wtorek 5 marca przedstawiciele policji stanowej USA spotkali się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Jarosławem Tokarczykiem. W spotkaniu uczestniczył także Dowódca SPKP podinsp. Arkadiusz Tryczyński wraz z zastępcą kom. Grzegorzem Skrzętą. Podczas wizyty omawiano zagadnienia związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem formacji, a także poruszano kwestie dalszej współpracy. Była to również okazja do wymiany pomysłów, doświadczeń i inspirującej dyskusji. Delegaci byli pod wrażeniem dyscypliny, zaangażowania i pracy funkcjonariuszy.

źródło: Policja Podkarpacka

Facebook