Forces Cooperation Poznań 2024

źródło: Policja Wielkopolska

W dniach 11-15 marca 2024 roku na terenie Poznania i okolic odbyły się warsztaty taktyczno-medyczne „Forces Cooperation Poznań 2024” zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Poznaniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele CPKP „Boa”, SPKP w Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Radomiu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, funkcjonariusze GOI SOK, Szkoły Aspirantów PSP, Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów, Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu, Szkoły Policji w Pile, a także ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a także żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Pierwszego dnia szkolenia odbyła się konferencja, na której prelegentami byli mgr Piotr Peksa ekspert z Międzynarodowego Stowarzyszenia Techników Bombowych i Śledczych, Sebastian Grzywacz Dyrektor Fundacji „Niewidzialna”, a także dr hab. n. med.  Mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni, Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pracownicy naukowi Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W kolejnych dniach realizowane były ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności, wyszkolenie i opanowanie procedur podczas realizacji konkretnych scenariuszy. Były zadania strzeleckie, ewakuacja zespołu bojowego z pożaru z poszkodowanym i udzielanie pomocy przedmedycznej osobie wykonującej prace na wysokościach przy wsparciu instruktorów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Poznaniu na Poligonie Ćwiczebnym Szkoły Aspirantów PSP w Luboniu. Ćwiczono także opanowanie sytuacji zakładniczej tj. odbicie zakładników i zatrzymanie sprawców porwania.

 

źródło: Policja Wielkopolska

Facebook