Oględziny miejsca zdarzenia

Policja Pomorska

Technicy kryminalistyki wykonują wiele czynności na miejscu różnych zdarzeń. Jedną z tych czynności są oględziny miejsca zdarzenia, którą doskonalili podczas szkolenia przeprowadzonego przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Oględziny jest to czynność procesowa, która przede wszystkim ma polegać na szczegółowej obserwacji, wykrywaniu, a następnie zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych na miejscu różnych zdarzeń. Oględziny mogą dotyczyć także osób, rzeczy czy zwłok. Czynność oględzin prowadzona jest za pomocą zmysłów oraz przy wykorzystaniu środków technicznych po to, aby wyjaśnić charakter i okoliczności zdarzenia, a następnie ustalić jego sprawcę.

Celem oględzin jest rekonstrukcja zdarzenia i zabezpieczenie materiału dowodowego, który jest niezbędny dla potrzeb postępowania karnego. Na potrzeby zajęć praktycznych eksperci zainscenizowali zdarzenie, nad którego założeniem pracowali technicy pod okiem biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego w Gdańsku. W tym konkretnym przypadku założenie dotyczyło wykonania oględzin dwóch samochodów służących do przemytu znacznej ilości środków odurzających, biorących udział w porwaniu osoby oraz próbie odbicia narkotyków przez konkurencyjną grupę przestępczą. Na koniec szkolenia omawiany był cały przebieg zadań wykonywanych przez policyjnych techników. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku mogli podzielić się doświadczeniem i wiedzą z policjantami z podległych jednostek, tak aby mogli jak najbardziej efektywnie wykonywać swoje zadania podczas codziennej służby.

 

źródło: Policja Pomorska

Facebook