Uprowadzenie i brutalne zabójstwo

Prokuratura Krajowa

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko sprawcom uprowadzenia i brutalnego zabójstwa Wojciecha N. Łącznie prokurator oskarżył 10 osób, którym zarzucił popełnienie 72 przestępstw. W toku postępowania zarzuty usłyszało 21 osób, śledztwo wobec 11 podejrzanych jest nadal w toku. Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzucił oskarżonym m.in. dokonanie uprowadzenia i zabójstwa Wojciecha N. kwalifikowane z art. 148 § 1 kk, pobić, rozbojów, gróźb karalnych, pozbawienia osoby wolności, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej kwalifikowane z art. 263 § 2 kk, kradzieży z włamaniem kwalifikowanego z art. 279 § 1 kk jak również udziału w obrocie narkotykami kwalifikowanego z art. 65 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Cztery osoby zostały oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zabójstwo Wojciecha N.

W toku postępowania prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku ustalił, że w dniu 2 grudnia 2019 r. Wojciech N. został podstępnie zwabiony na parking restauracji znajdującej się przy trasie pomiędzy Słupskiem, a Lęborkiem. Sprawcy planowali jego obezwładnienie, a następnie uprowadzenie. Napastnicy udali się na miejsce spotkania samochodem marki BMW, w którym uprzednio zdemontowali klamkę wewnętrznego mechanizmu odblokowywania drzwi przednich prawych co miało na celu uniemożliwienie opuszczenia pojazdu przez pasażera. Po zajęciu przez Wojciecha N. miejsca pasażera, wewnątrz pojazdu doszło do szarpaniny, w czasie której sprawcy nie zdołali obezwładnić Wojciecha N. Pokrzywdzony bronił się zadając ciosy nożem napastnikom. W trakcie zdarzenia jeden z oskarżonych wyrwał Wojciechowi N. nóż, którym zadał mu szereg ciosów, w wyniku których Wojciech N. zmarł wskutek wykrwawienia się. Następnie sprawcy zdecydowali się ukryć jego zwłoki zakopując je w lesie. Następnie sprawcy wraz z innymi osobami zaczęli zacierać ślady popełnionego przestępstwa.

Zatrzymanie sprawców

W toku śledztwa sprawcy zbrodni zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury,  gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora zastosowano wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z podejrzanych o zabójstwo Wojciecha N. został zatrzymany na terytorium Wielkiej Brytanii i tymczasowo aresztowany w wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook