Bezpieczny Dolny Śląsk

źródło: KWP Wrocław

We Wrocławiu odbyły się całodniowe ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

Realizacja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” i SPAP we Wrocławiu, funkcjonariusze SPAP z Gdańska, Szczecina i Katowic, Jednostek Antyterrorystycznych Policji z Czech i Słowacji oraz żołnierze JWK z Lublińca.

źródło: KWP Wrocław

źródło: KWP Wrocław

Cel ćwiczeń: doskonalenie procedur działania funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji i innych jednostek antyterrorystycznych, w tym również zagranicznych, ujednolicenie taktyki działania policyjnych jednostek antyterrorystycznych, wymiana doświadczeń, zsynchronizowanie działań jednostek policyjnych i wojskowych, a także działań grup szturmowych z działaniami formacji ratownictwa specjalistycznego.

Założenia ćwiczeń: sprawdzenie możliwości reagowania lokalnych systemów bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy pomiędzy formacjami ratowniczymi, a formacjami policyjnymi i wojskowymi, doskonalenie procedur siłowego odbicia zakładników oraz taktyki działań ratowniczych skierowanych wobec osób rannych, a prowadzonych w strefie zagrożenia.

źródło: KWP Wrocław

źródło: KWP Wrocław

Scenariusz ćwiczeń: działania z zakresu bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej i obiektach użyteczności publicznej, które stanowią obszary szczególnie wrażliwe na występowanie zagrożeń. W ciągu jednego dnia we Wrocławiu doszło do kilku symulowanych ataków terrorystycznych. Zdarzenia wystąpiły na terenie miasta w różnych miejscach i różnym czasie. Sprawcy wzięli zakładników, używając broni i materiałów wybuchowych, ranili też przypadkowe osoby.

źródło: KWP Wrocław

źródło: KWP Wrocław

W Archikatedrze Wrocławskiej, w pociągu na dworcu kolejowym i autobusie komunikacji miejskiej, a także w „budynku urzędu miasta” oraz jednej z wrocławskich szkół prowadzono działania zmierzające do: neutralizacji zagrożenia, zatrzymania terrorystów, uwolnienia zakładników i udzielenia pomocy rannym.

 

źródło: KWP Wrocław

 

Facebook