Sprawdzenie współdziałania służb

źródło: Policja Śląska

Na terenie Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Scenariusz opracowany przez policjantów z komendy wojewódzkiej w Katowicach zakładał sytuację, która nigdy dotąd nie była ćwiczona w naszym kraju. Zdarzenie miało charakter narodowościowo-polityczny, w ramach którego grupa sprawców uprowadziła do autokaru zorganizowaną wycieczkę obcokrajowców. Ci sami napastnicy wcześniej zaminowali infrastrukturę naziemną i podłożyli ładunki wybuchowe pod ziemią, które eksplodowały w momencie, gdy w kopalni znajdowała się wycieczka obcokrajowców. Nie wszystkie zagrożenia i trudności zostały ujęte w założeniach. Wszystko po to, by służby nie miały możliwości przygotowania się na każdy wariant i miały okazję zweryfikować, jakie decyzje i jak szybko zostały podjęte w kryzysowej sytuacji. Jedną z tych trudności był między innymi brak zasięgu pod ziemią, co znacznie utrudniło kontakt.

źródło: Policja Śląska

Służby musiały więc działać w stanie wyżej konieczności i pracować w niełatwych okolicznościach, takich jak, chociażby nieoświetlone korytarze, czy wspomniane wcześniej problemy z łącznością. Z uwagi na infrastrukturę nie można było też wykorzystać części policyjnego sprzętu i zaangażować do pracy pod ziemią policyjnych psów. W ćwiczenia zaangażowane były następujące służby: Policja (łącznie z oddziałem prewencji, Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym, Nieetatową Grupą Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, negocjatorami), straż pożarna, pogotowie ratunkowe (w tym lotnicze pogotowie ratunkowe) i centralna stacja ratownictwa górniczego.

W tym samym czasie na terenie Kopalni Guido, realizując założenia kampanii „Safe in Poland”, mundurowi z Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komend miejskich Policji w Zabrzu i Katowicach, zorganizowali działania profilaktyczne. W kierowanej do obywateli Ukrainy oraz młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu akcji, policjantów wspierali przedstawiciele PCK i uczniowie klas mundurowych zabrzańskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Podczas działań odbyła się prezentacja i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. Wśród przygotowanych atrakcji znalazło się m.in. duże i małe miasteczko Ruchu Drogowego. Uczestnicy mogli też zobaczyć, w jaki sposób zabezpieczyć ślady kryminalistyczne i poznać specyfikę służby przewodnika psa, a dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości odtwarzano filmy o służbie w Policji z serii ”#JestAkcja”. Dzięki przedstawicielom PCK w Zabrzu oraz uczniom klas mundurowych zabrzańskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, uczestnicy mogli natomiast ćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy.

 

źródło: Policja Śląska

Facebook