CBŚP w walce z „dopalaczami”

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

Centralne Biuro Śledcze Policji wzięło udział w realizacji wymierzonej przeciwko grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 9000 sztuk gotowych do sprzedaży „dopalaczy” oraz gotówkę – ponad 200 tys. zł. W prowadzonym w tej sprawie śledztwie zabezpieczonych zostało w sumie blisko 40 kg środków zastępczych, a także ponad 10 500 000 zł.

data: 25 listopada 2015 roku

miejsce: teren województwa łódzkiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego

kapitał ludzki: ponad 200 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji; 150 pracowników Głównego Inspektora Sanitarnego,

czynności: przeprowadzenie kilkudziesięciu przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, magazynowych, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz obiektów handlowych wykorzystywanych do wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Przy wsparciu 150 pracowników Głównego Inspektora Sanitarnego, policjanci przeprowadzili ponad 70 kontroli administracyjnych sklepów należących do grupy przestępczej.

efekt: zabezpieczono około 9000 sztuk „dopalaczy” przygotowanych do sprzedaży oraz gotówkę – ponad 200 000 zł.

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

Przypomnijmy, że początek sprawy miał miejsce w 2013 roku. Wówczas policjanci rzeszowskiego Zarządu CBŚP ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie za pośrednictwem sklepów oraz stron internetowych wprowadzali do obrotu środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, osiągając z tego tytułu gigantyczne zyski.

ustalenia funkcjonariuszy: działalność grupy przestępczej była prowadzona pod szyldem legalnie działających firm,  najczęściej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś środki zastępcze wprowadzane były do obrotu jako legalny asortyment, m.in. afrodyzjaki, wyroby kolekcjonerskie, środki piorące i czyszczące. Funkcjonariusze ustalili listę setek przypadków poważnych zatruć oraz zgonów związanych z  zażyciem „dopalaczy”.  Analiza materiałów wykazała, że część z nich spowodowana była zażyciem środków oferowanych przez rozpracowywaną grupę przestępczą.

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

działanie grupy: w dyspozycji członków grupy znajdowało się kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, które wykorzystywane były do opisanej działalności. W miejsce podmiotu gospodarczego objętego zakazem wprowadzana była kolejna firma, prowadząca taką samą działalność.  Sklepy celowo były sytuowane w rejonie szkół, ponieważ głównym odbiorcą „dopalaczy” jest najczęściej młodzież.

W sprawie wszczęto dwa śledztwa nadzorowane przez Prokuratury Okręgowe w Sieradzu oraz Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie śledztw zgromadzono  materiały świadczące o tym, że członkowie grupy zalegalizowali co najmniej 80 000 000 zł, które uzyskali w wyniku przestępczej działalności.

sąd: wobec jednego z zatrzymanych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres  3 miesięcy wobec pozostałych zastosowane zostały  środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.

Dotychczas w obu śledztwach zabezpieczono łącznie blisko 40 kg środków zastępczych przeznaczonych do konfekcjonowania i dalszej sprzedaży, a także  pieniądze – ponad 10 500 000 zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

źródło: CBŚP Rzeszów/KWP w Łodzi

Facebook