Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw

źródło fot.Arek (archiwum własne)

Dlaczego ludzi fascynuje, intryguje i przyciąga zło? Czytanie o zbrodniach, snucie domysłów o przyczynach dla których ktoś pozbawił życia drugą osobę. Prześciganie się w osądzaniu winnych, zanim proces na dobre się rozpoczął. Wydawanie wyroków, ostracyzm, napiętnowanie, przyklejanie łatek. Ocenianie przez pryzmat niejednokrotnie niewiarygodnych, nieprawdziwych informacji. Wszystko jest takie oczywiste, zrozumiałe, jednoznaczne – z pozycji widza, odbiorcy. A przecież proces karny nie jest planem filmowym, gdzie wyjście na sprawcę zbrodni zajmuje kilkanaście minut, w porywach do kilkudziesięciu. Nie jest teatrem jednego aktora. Prokuratorzy, funkcjonariusze, biegli sądowi, sędziowie, eksperci z różnych dziedzin z zakresu kryminalistyki, psychologii, psychiatrii, medycyny sądowej i nauk pokrewnych – wszyscy ci ludzie dysponują wiedzą, wiedzą specjalną. Gdyby ferowanie wyroków zależało od internautów, widzów, czytelników, wówczas nie potrzebowalibyśmy doświadczonych ekspertów. Jest w tym pewna pokusa, by być wszechwiedzącym komentatorem tudzież samozwańczym sędzią śledczym. Zabawa w śledztwa, jakkolwiek efektowna i emocjonująca, nie powinna przesłaniać prawdziwego, realnego procesu dochodzenia do prawdy.

Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców nie jest grą. Absolutnie w niczym nie przypomina zabawy we wróżbiarstwo czy jasnowidzenie. Nie jest feerią przypuszczeń i domysłów. To konkretna, wymagająca zaangażowania i wysiłku wiedza osadzona na solidnych i trwałych fundamentach psychologii. Wiedza w sposób uprawniony czerpiąca z dorobku innych nauk. Problem polega na tym, że w gąszczu informacji o profilowaniu psychologicznym coraz trudniej oddzielić ziarna od plew, zwłaszcza laikom powoli wkraczającym na obcy i nieznany sobie grunt. Wyobrażenia, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości błędne przekonania – wszystko to sprawia, że profilowanie, choć nie jest już niezrozumiałym pojęciem, wciąż stanowi swoistą zagadkę, by nie powiedzieć zagwozdkę.

Czym zatem jest profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw? O to najlepiej zapytać u źródła, czyli autorki monografii poświęconej zagadnieniom profilowania psychologicznego. Urszula Cur w sposób rzetelny wyjaśni Wam kim jest psycholog śledczy, w jakich działaniach taka osoba bierze udział oraz czy każdy psycholog może być profilerem. Z publikacji dowiecie się między innymi w jaki sposób przygotowywane są profile nieznanych sprawców przestępstw, jakie najczęściej mity i nieprawdy dotyczące działalności profilerów krążą w przestrzeni publicznej. Od razu zaznaczam, nie jest to lektura łatwa, a to za sprawą wysokiego poziomu merytorycznego i wiedzy z zakresu psychologii. Dużo pojęć i teorii na plus jako bodziec do dalszych poszukiwań odpowiedzi na pytania o naturę ludzką i psychologię śledczą. Dla tych, którzy poza teorią oczekują praktyki, zdecydowanie polecam uwadze rozdział 4 Studium przypadku, profil psychologiczny nieznanego sprawcy zabójstwa Teresy Roszkowskiej. Jestem przekonana, że każdy znajdzie w tej publikacji coś, co go zainteresuje. Czy będzie to psychologiczne szukanie sprawcy, zagrożenia czyhające na profilera, a może niekodeksowe pytania do psychologa? Publikacja „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstwa” nasączona jest mnóstwem ciekawych wątków.

Zdecydowanie polecam wszystkim zainteresowanym przestępczą naturą człowieka, chcącym poznać prawdę o profilowaniu nieznanych sprawców. Filmy są dziełem efektownym, praca psychologa śledczego może być dziełem efektywnym. Jak pracować by wyjść na sprawcę? Czego się trzymać by w labiryncie błędów, fałszywych tropów i chaosu dojść do prawdy o zbrodni, sprawcy i o tym, jaki los spotkał ofiarę? Psychologia nie kończy się wraz z zamknięciem opasłych tomów akt, umorzeniem dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy. Wręcz przeciwnie. Jest jeszcze wiele zła, krzywd i cierpienia, które czekają na rozliczenie. Są ofiary i ich bliscy, którzy potrzebują wsparcia. Urszula Cur ukazuje jak olbrzymie wyzwania stoją przed psychologią śledczą, jak ogromny wpływ na ludzkie życie mogą mieć działania podejmowane przez profilera. Odpowiedzialność, nauka, wiedza. Teoria i praktyka jako klucze do poznania prawdy. Bardzo wartościowa publikacja, stanowiąca idealną podstawę do dyskusji nad znaczeniem i rolą profilowania psychologicznego w różnych dziedzinach życia. Zachęcam do korzystania z wiarygodnych źródeł, zapoznawania się z głosem ekspertów posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Warto korzystać z dostępnej na rynku książki literatury fachowej, by wiedzieć więcej i potrafić oddzielić prawdę od fikcji.

Autor: Urszula Cur
Tytuł: Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 225

Facebook