Medycyna pola walki

źródło: Policja

Regularne szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny pola walki są niezbędne do podnoszenia kwalifikacji policyjnych ratowników bojowych. Są one również okazją do przećwiczenia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych i umiejętności współpracy między pododdziałami kontrterrorystycznymi.

12 września br. funkcjonariusze policji pojechali do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul. Rycerskiej. Tam, w 5 zespołach, ćwiczyli udzielanie pomocy w różnego rodzaju przypadkach medycznych. Następnego dnia grupa szkoleniowa udała się do Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie po raz kolejny została podzielona na pięć zespołów, których zadaniem była realizacja założeń szkoleniowych. Dzięki wyposażeniu centrum w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, funkcjonariusze mieli warunki bardzo zbliżone do realnych.

Kolejnego dnia szkoleń podczas pobytu w byłym Ośrodku Szkoleniowym Policji w Kiekrzu, kontrterroryści będąc pod ostrzałem, bez znajomości terenu działań, musieli udzielić pomocy rannemu i ewakuować go w bezpieczne miejsce. W ramach kontynuacji scenariusza następnego dnia policjanci przenieśli się na poligon wojskowy w Biedrusku. Kilkuosobowy zespół miał do przejścia kilka kilometrów, nawigując samodzielnie na podstawie informacji przekazanych na odprawie. Następnie musiał przeprowadzić szturm na budynek, w którym przetrzymywany był ranny funkcjonariusz. Ostatni etap to wezwanie wsparcia i ewakuacja zespołu z rannym do punktu ewakuacji.

Ostatni dzień to wizyta w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. W szkoleniu brały udział podmioty zewnętrzne bez których nie było możliwe przeprowadzenie szkolenia: – Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydz. Zdrowia – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Centrum Symulacji, Żandarmeria Wojskowa w Poznaniu – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

źródło: Policja

Facebook