Działania antynarkotykowe

źródło: CBŚP

CBŚP przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zrealizowało dwuetapowy projekt pod nazwą „Zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej jako istotny element budowy potencjału administracji państwowej, silnych samodzielnych, wyspecjalizowanych służb antynarkotykowych i skutecznego reagowania na zmieniające się trendy przestępcze”. Uczestnikami a zarazem beneficjentami projektu było 10 funkcjonariuszy Centralnej Jednostki Policji Kryminalnej Gruzji. Szkolenie było współfinansowane z projektu „Polska Pomoc”.

Pierwszy etap szkolenia zaplanowano w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Trzy dni przeznaczono na zagadnienie dotyczące zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych, identyfikacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, bezpieczeństwa osobistego i zagadnień współpracy międzynarodowej. Kolejne dwa dni poświęcono na teoretyczne i logistyczne przygotowanie do ćwiczeń praktycznych zaplanowanych za granicą.

Drugi etap szkolenia miał miejsce w Gruzji, podczas którego prowadzący go polscy eksperci z CBŚP i WSPol, położyli główny nacisk na ćwiczenia praktyczne. Czynności szkoleniowe zaplanowano według specjalnie opracowanego scenariusza uwzględniającego realia gruzińskie zarówno pod kątem lokalizacji, jak również posiadanych zasobów sprzętowych i organizacyjnych. Przebieg ćwiczeń odwzorowywał rzeczywiste czynności prowadzone przez funkcjonariuszy, jak najbardziej zbliżone do sytuacji, z którą gruzińscy policjanci mogą się spotkać w codziennej służbie, podczas działań antynarkotykowych.

Projekt miał na celu poprawę skuteczności działania organów ścigania Gruzji, w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości narkotykowej, a w szczególności nabycia umiejętności identyfikowania nowych trendów przestępczych, jak również wykrywania i likwidacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Skutkiem realizacji projektu „Polska Pomoc”, współfinansowanego z budżetu państwa, w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jest poprawa współdziałania Policji gruzińskiej z Policją polską, w tym z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

źródło: CBŚP

Facebook