Przestępczość podatkowa

Ustalenia śledztwa prowadzonego od 2018 roku przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, pozwoliły na postawienie zarzutów już blisko 330 osobom i przeprowadzenie kilkudziesięciu realizacji. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu księgowego nierzetelne faktury, umożliwiające zmniejszenie kosztów podatkowych działalności biznesowej. Wykorzystywano do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na podstawione osoby czyli tzw. słupy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. W proceder mogło być zaangażowanych kilkaset firm.

Tym razem policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejnych 17 osób. Działania przeprowadzono na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w trakcie tej akcji to pośrednicy oraz odbiorcy końcowi korzystający z nierzetelnych faktur. Zatrzymanych funkcjonariusze doprowadzili na czynności do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur i prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilkanaście miejsc zamieszkania oraz użytkowanych przez zatrzymanych i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która będzie analizowana pod kątem dowodowym.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła wystawić faktury na około 150 mln zł, a straty budżetowe Skarbu Państwa w wyniku jej działalności wynoszą co najmniej 50 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Sprawa jest cały czas rozwojowa.

źródło: CBŚP

Facebook