25 lat pozbawienia wolności za atak na szkołę

Prokuratura Krajowa

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku doprowadził do prawomocnego skazania Marka N. za atak na szkołę nr 1 w Brześciu Kujawskim. Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok I instancji skazujący mężczyznę na karę łączną 25 lat pozbawiana wolności.

Do zdarzenia doszło 27 maja 2019 roku w Brześciu Kujawskim. Marek N. mający wówczas 19 lat wtargnął do szkoły Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Sprawca spowodował trzy eksplozje ładunków wybuchowych, które samodzielnie wykonał. Po wrzuceniu do klasy pierwszego ładunku, nastąpił wybuch, po którym uczniowie wraz z nauczycielem wybiegli z klasy. Wówczas zaczął do nich strzelać z broni czarnoprochowej, na którą nie jest wymagane zezwolenie. Oskarżony doprowadził do postrzelenia dwóch uczennic. Kolejne detonacje bomb „domowej produkcji” nastąpiły na pierwszym piętrze szkoły i na chodniku przed szkołą.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył Marka N. m.in. o usiłowanie zabójstwa i zastraszenia wielu osób w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych kwalifikowane z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 i 4 i § 3 kk w zb. z art. 163 §1 pkt 3 kk w zb. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 65 § 1 kk.

Kolejny zarzut dotyczył usiłowania zabójstwa małoletniej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została dwukrotnie trafiona w wyniku czego doznała obrażeń narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni. Czyn ten został zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 kk w zb. z art. 157 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Ponadto Marek N. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa kolejnej pokrzywdzonej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została trafiona i doznała obrażeń ciała powyżej okres trwający dłużej niż 7 dni. Czyn ten został zakwalifikowany z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 kk w zb. z art. 157 §1 kk.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że oskarżony będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności.  W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku, który uznał go za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał go za poważne zastraszenia wielu osób poprzez wrzucenie do pomieszczenia klasy uprzednio skonstruowanego przez siebie improwizowanego urządzenia wybuchowego, które zagrażało zdrowiu nauczyciela oraz 17 uczniów na karę 4 lat pozbawienia wolności. Za pozostałe eksplozje spowodowane przez Marka N. został on skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Za usiłowanie zabójstwa dwóch pokrzywdzonych w kierunku których oskarżony oddał strzały, został on skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd orzekł również nawiązki na rzecz dwóch postrzelonych uczennic w wysokości 35 tysięcy i 30 tysięcy złotych. Natomiast na rzecz nauczyciela i uczniów w kwotach odpowiednio 2 i po 3 tysiące złotych.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook