Oszustwa i pranie pieniędzy

cbśp

Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 10 osób w ramach sprawy dotyczącej międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej.

Z ustaleń śledztwa w nowym wątku sprawy wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez „spółki słupy”, przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji. Według śledczych podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej 2 mln zł.

W ostatnim czasie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, gdzie zatrzymali 10 osób. Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Łącznie 10 zatrzymanym ogłoszono 65 zarzutów. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Ponadto podejrzanym grozi przepadek przedmiotów i korzyści, pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Sprawa jest wyjaśniana od kilku lat i nadal ma charakter rozwojowy. W śledztwie występuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów, a także zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 18 mln zł.

źródło: CBŚP

Facebook