Ofiarami sprawców padło ponad 50 osób

CBZC

Przełamując elektroniczne zabezpieczenia, przejmowali konta profili społecznościowych należących do innych osób. Następnie nawiązywali korespondencję ze znajomymi osób, których konta zostały przejęte o przesłanie kodu do szybkich płatności internetowych. Po otrzymaniu kodów wypłacali pieniądze z bankomatów w różnych miastach województwa warmińsko – mazurskiego. Chcąc uniknąć zdemaskowania, sprawcy podróżowali pomiędzy miejscowościami i używali kamuflażu, wierząc, iż w ten sposób ich tożsamość nie zostanie ustalona. Dodatkowo wystawiali na sprzedaż podrabiane towary w postaci ubrań znanych marek oraz sprzętu RTV, wprowadzając w błąd kupujących co do faktu ich autentyczności. Aby się uwiarygodnić, podejrzani podrabiali umowy, które potwierdzały, iż sprzedawany towar jest oryginalny i został nabyty w sklepach firmowych. Pieniądze uzyskiwane w toku popełnianych przestępstw podejrzani inwestowali w kryptowaluty i dokonywali ich prania poprzez wielokrotne przelewy pomiędzy kolejnymi rachunkami bankowymi i innymi instrumentami płatniczymi.

Intensywne czynności wykrywcze funkcjonariuszy Wydziału w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców opisywanych czynów. Usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z dokonywanych przestępstw, uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do profili na portalach społecznościowych i przesyłanie do wielu osób wiadomości z prośbą o wygenerowanie i przesłanie kodów do szybkich płatności internetowych, które następnie były wykorzystywane do wypłaty pieniędzy z bankomatów. W przypadku 2 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W trakcie czynności zabezpieczono sprzęt w postaci telefonów komórkowych, komputerów i innych cyfrowych nośników danych, a także środki psychoaktywne w postaci marihuany oraz materiały o charakterze pedofilskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kryptowalutę, którą podejrzani kupowali za środki pochodzące z czynów zabronionych. W skoordynowanej akcji prowadzonej przez Wydział w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości brali również udział funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Wstępnie, ustalono ponad 50 pokrzywdzonych, zaś straty szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Postępowanie znajduje się na wstępnym etapie i wysoce prawdopodobne jest ustalenie kolejnych osób, które utraciły pieniądze w przestępczym procederze.

źródło: CBZC

Facebook