Sytuacja zakładnicza

fot. Policja, Krzysztof Chrzanowski

W dniach 17-18 czerwca odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Sokrates-24”. Przeprowadziły je służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Infrastruktury zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji są ważnymi systemami zasilania Warszawy w wodę i oczyszczanie jej. Zadaniem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości służb i przećwiczenie procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz doskonalenie współdziałania służb. Również w zakresie reagowania na zdarzenia CBRNE, czyli przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym. Istotnym elementem współdziałania była wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

17 czerwca br. ćwiczono w Wodociągach Warszawskich przy ul. Koszykowej. Epizod zakładał wtargnięcie terrorystów do Filtrów Warszawskich. Sprawcy przedostali się na teren zakładu i wzięli zakładników spośród pracowników, po czym zamknęli się w jednym z budynków. Ochrona zareagowała i wezwano patrol policji. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że na terenie wodociągów pojawiły się policja, straż pożarna, negocjatorzy oraz pododdziały kontrterrorystyczne Policji. Teren dookoła obiektu został otoczony przez uzbrojone oddziały wojska. Całą akcję koordynował sztab kierującego działaniami antyterrorystycznymi. Po kilkugodzinnych negocjacjach kontrterroryści przepuścili szturm na budynek zajęty przez napastników, odbili zakładników i aresztowali terrorystów.

Natomiast dzień później, czyli 18 czerwca ćwiczenia odbyły się na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, gdzie realizowany był scenariusz o możliwym zagrożeniu chemicznym.

źródło: Policja

Facebook