Likwidacja zagrożeń CBRN

KWP Rzeszów

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie realizowali ćwiczenia w oparciu o założenia programu treningowego w zakresie zapobiegania i likwidowania skutków emisji materiałów CBRN, w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa materiałów masowego rażenia CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych) są działania ukierunkowane na zminimalizowanie zagrożeń związanych z atakiem terrorystycznym i użyciem materiałów chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych. Likwidacja takiego zagrożenia wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno w zakresie metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia jak i właściwej współpracy oraz gotowości wielu służb do reagowania w takiej sytuacji kryzysowej.

W środę, dzięki uprzejmości oraz pomocy strażaków z jednostek ratowniczo gaśniczych w Nowej Sarzynie oraz Leżajsku, które specjalizują się w rozpoznawaniu zagrożeń chemicznych oraz ratownictwie chemiczno-ekologicznym, podkarpaccy kontrterroryści mogli na udostępnionych obiektach zrealizować bojowy scenariusz ćwiczeń, który zakładał neutralizację zagrożeń CBRN poprzez likwidację laboratorium materiałów niebezpiecznych.

źródło: KWP Rzeszów

Facebook