Sytuacje zakładnicze

źródło: Policja

Około 100 policyjnych kontrterrorystów przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych dołączyło do pozostałych funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy. Wśród nich są również Ci, którzy przeszli szkolenie z zakresu medycyny pola walki i przez ponad tydzień brali udział w szkoleniu z zakresu negocjacji kontrterrorystycznych, które odbyło się w Wieliczce oraz w Krakowie.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze CPKP „BOA”, SPKP oraz policyjni instruktorzy z NYPD (USA), RAID i BRI (Francja). Policyjne ćwiczenia pozwoliły na wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz w sytuacjach zakładniczych.

Negocjatorzy policyjni, podobnie jak pozostali funkcjonariusze pododdziałów kontrterrorystycznych, stale biorą udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych organizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tym razem do stolicy Małopolski przyjechali instruktorzy z Francji oraz USA, którzy szkolili funkcjonariuszy z sekcji negocjacji Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. To były pierwsze tego typu ćwiczenia organizowane przez polską Policję.

Zajęcia podzielone były na dwie części. Przez pierwsze cztery dni instruktorzy omawiali studium przypadku sytuacji, które miały miejsce w ich krajach. Przedstawiali również opracowane, w jednostkach, które reprezentowali, modele działań podejmowanych w sytuacjach zakładniczych. Celem tej części ćwiczeń była nie tylko wymiana doświadczeń oraz porównanie obowiązujących procedur negocjacyjnych, ale przede wszystkim wypracowanie modelu działania podczas rozwiązywania potencjalnych sytuacji zakładniczych np. w budynkach użyteczności publicznej.

Prowadzenie negocjacji jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga nie tylko odpowiedniego przeszkolenia, wyspecjalizowanej wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności i odpowiednich predyspozycji. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i korzystanie z doświadczeń podobnych jednostek z innych państw. Elementy modeli wypracowanych przez naszych kolegów z Francji czy USA teraz będziemy wdrażać w procedury obowiązujące u nas. To, czego się nauczyliśmy będzie przekazywane podczas szkoleń kaskadowych naszym kolegom z SPKP w całym kraju – mówi naczelnik Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA.

Kolejne trzy dni to czas na zajęcia praktyczne, które miały miejsce m.in na terenie jednego z hoteli położonych w centrum Krakowa oraz w jednej z galerii usytuowanych w mieście. Każdy dzień i noc to nowe założenia i coraz trudniejsze działania. Scenariusze do wszystkich przeprowadzonych symulacji oparte w dużej mierze były na doświadczeniach francuskich i nowojorskich. Przy ich tworzeniu pomagali funkcjonariusze z SPKP KWP w Krakowie. Zgodnie z założeniem każdy element ćwiczeń miał być dla uczestników zaskoczeniem. Instruktorom zależało, aby szkolący się mogli sprawdzić się w sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do realnych działań. Podczas wielogodzinnych symulacji wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt w tym, m.in. roboty pirotechniczne. – Podczas ćwiczeń negocjatorzy mieli możliwość zastosowania modeli, z którymi zapoznali się  podczas pierwszej teoretycznej części szkolenia. Na zakończenie każda symulacja była szczegółowo omawiana, tak aby na bieżąco wyciągać wnioski i zastosować je podczas dalszych ćwiczeń – mówi kierownik negocjatorów z „BOA”. – Nasze działania zostały bardzo dobrze ocenione  przez instruktorów i obserwatorów ćwiczeń – dodaje.

W trwającym ponad tydzień szkoleniu udział wzięło w sumie 20 policyjnych kontrterrorystów z CPKP „BOA” oraz SPKP z Wrocławia, Warszawy i Łodzi.

Ćwiczenia te były częścią projektu pod nazwą „Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach tego samego projektu policyjni kontrterroryści z Sekcji Bojowej CPKP „BOA” oraz ze wszystkich SPKP w kraju szkolili się również z zakresu medycyny pola walki. Celem tych ćwiczeń było podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań bojowych. Szkolenie zostało  zorganizowane w oparciu o międzynarodowe wytyczne TC3. Kontrterroryści doskonalili techniki i kolejność wykonywania poszczególnych zabiegów przedszpitalnych ratujących życie, w tym m.in. opatrywanie ran powstałych w wyniku postrzałów, wybuchów czy oparzeń. Tego typu szkolenia prowadzone są w polskiej Policji już od kilku lat.

źródło: Policja

Facebook