Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E

fot. KWP w Łodzi

3 czerwca 2022 roku na terenie obiektu o skomplikowanej architekturze przemysłowej jakim jest PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła ćwiczenia zgrywające, które były częścią projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ćwiczenia zgrywające miały na celu doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz w zakresie sprawnego współdziałania funkcjonariuszy Policji nie tylko w ramach własnej formacji, ale również w kontaktach z przedstawicielami innych służb i podmiotów pozapolicyjnych. Scenariusz  został opracowany tak, żeby w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji, umożliwić uczestnikom wykorzystanie zdobytej podczas projektu wiedzy i umiejętności prowadzenia prac na wysokości oraz w zakresie znajomości substancji CBRN.

źródło: KWP w Łodzi

Ćwiczenie odbywało się równolegle w trzech lokalizacjach. Scenariusz pierwszego epizodu zakładał wtargnięcie napastników do jednego z bloków przemysłowych elektrowni. Sprawcy pojmali kilku  zakładników, a ich uwolnienie wymagało zaangażowania zarówno negocjatorów policyjnych, jak i szturmu kontrterrorystów z Łodzi, Katowic, Wrocławia oraz Opola. Drugi epizod polegał na zlokalizowaniu podrzuconych przez intruzów urządzeń wybuchowych z czynnikami CBRN oraz ich  rozpoznanie i neutralizację. Dodatkowym utrudnieniem było umieszczenie przez jednego ze sprawców plecaka z nieznaną zawartością na chłodni kominowej. Sprawdzenie czy przedmiot stanowi zagrożenie pirotechniczne wymagało wykorzystania nie tylko wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia, ale także umiejętności pracy na wysokości. Działania te przeprowadził funkcjonariusz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego na wysokości 90 m. Za całość działań w drugim epizodzie ćwiczeń odpowiedzialni byli funkcjonariusze Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego Policji woj. łódzkiego oraz Sekcji Minersko- Pirotechnicznej SPKP w Łodzi przy wsparciu technicznym ze strony Straży Pożarnej dysponującej specjalistycznym sprzętem, jak chociażby podnośnik wysokościowy. W trzecim epizodzie ćwiczenia zespoły DVI (disaster victim identification) przeprowadziły oględziny w związku ze śledztwem powybuchowym i identyfikacją ofiar zdarzenia masowego. Zespoły sformowane były z funkcjonariuszy wydziałów dochodzeniowo-śledczych i techników kryminalistyki komendy wojewódzkiej, komend miejskich/ powiatowych Policji woj. łódzkiego oraz prokuratorów i biegłych z katedry i zakładu Medycyny Sadowej Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie działań wdrożono nowoczesne metody dokumentowania miejsca zdarzenia w formie mapowania terenu przy użyciu skanera laserowego, drona oraz wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej.

Projekt „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” realizowany jest w partnerstwie przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi jako lidera oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności operacyjno – taktycznych trzech garnizonów Policji w zakresie prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych na terenie obiektów IK.

źródło: KWP Łódź

Facebook