Najnowsze

Szkolenie jednostek kontrterrorystycznych

źródło: Policja Dolnośląska

Wczoraj tj. 1 lipca zakończyło się kilkudniowe szkolenie jednostek kontrterrorystycznych, w którym uczestniczyli policyjni kontrterroryści z kilku regionów Polski. Jego organizatorem był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Udział wzięli w nim również funkcjonariusze z pododdziałów z Warszawy, Poznania, Kielc i Łodzi. Doskonalenie zawodowego przeprowadzone zostało w miejscowości Włościejewki na infrastrukturze szkoleniowej ESA Training Center.

Tematem szkolenia było przygotowanie operatorów jednostek kontrterrorystycznych do udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej podczas działań bojowych, z wykorzystaniem medycyny taktycznej i ratunkowej na podstawach TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

W związku z tym, że wszystkie policyjne jednostki kontrterrorystyczne w kraju, realizujące działania bojowe, mają ujednolicony sposób pomagania poszkodowanym operatorom, systematycznie prowadzone są ćwiczenia w zakresie stosowania medycyny taktycznej opartej na podstawach TCCC. Organizowane są one przez poszczególne pododdziały kontrterrorystyczne. Tym razem szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanych instruktorów TCCC z wrocławskiego pododdziału kontrterrorystycznego.

źródło: SPKP we Wrocławiu

Facebook